Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων: Απαρχαιωμένο και δαιδαλώδες εθνικό πλαίσιο

 

simantonis_60«Το ελληνικό shortsea, αν και βρίσκεται ψηλά στη ευρωπαϊκή κατάταξη δυστυχώς η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει τον κλάδο αναλόγως, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας» επεσήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Χαράλαμπος Σημαντώνης στη διάρκεια της ΓΣ:

«Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, ενώ έχει κυρώσει το σύνολο των Διεθνών Συμβάσεων, εξακολουθεί και εφαρμόζει στο εσωτερικό, εθνική νομοθεσία, η οποία ουσιαστικά ακυρώνει τη διεθνή δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στα πλοία του κλάδου μας και τελικά στις εσωτερικές ενδομεταφορές.

Ο Έλληνας εφοπλιστής Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων λειτουργεί σε ένα απαρχαιωμένο και δαιδαλώδες εθνικό πλαίσιο , με πλοία ηλικίας άνω του μέσου ευρωπαϊκού όρου, και αυτό γιατί οι δυνατότητες ανανέωσης του στόλου είναι περιορισμένες» και συνέχισε:

«Οι υφιστάμενες συνθήκες είναι αποδεκτές εφόσον όλα λειτουργούν κανονικά αλλά όταν συμβεί κάποιο ατύχημα -όπως πχ αυτό του Αγία Ζώνη ΙΙ- η πολιτική ηγεσία με περίσσια αποφασιστικότητα και ταχύτατα αντανακλαστικά επιβάλει νομοθεσία ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ προκειμένου να επιλύσει μεμονωμένα το πρόβλημα που εμφανίζεται κάθε φορά.

Όπως συνήθως συμβαίνει στη χώρα μας η καταστολή προηγείται της πρόληψης».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν:

«Στην πράξη, αυτό που συμβαίνει είναι να επιβάλλεται ένα νέο νομικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χωρίς μελέτη επιπτώσεων, χωρίς να ζητείται ή να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των άμεσα ενδιαφερόμενων και χωρίς να θέτει την οποιαδήποτε προϋπόθεση για την ομαλή μετάβαση της αγοράς στα νέα δεδομένα…..θεωρώντας προφανώς ότι υπάρχει πληθώρα νέων πλοίων τα οποία μπορούν άμεσα να δραστηριοποιηθούν στις εθνικές μεταφορές.

Έννοιες όπως «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» ή «ενίσχυση ανταγωνιστικότητας» αναφέρονται πολύ συχνά στο δημόσιο λόγο, αποτελώντας διαχρονικά προτεραιότητα της εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής. Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι «ποια είναι η εθνική πολιτική για την ανάπτυξη των εσωτερικών μεταφορών, για την ανάπτυξη της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων», διότι όσα χρόνια βρίσκομαι στην ΕΕΝΜΑ δεν έχουμε δει κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής που να αφορά είτε στην προσέλκυση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο, ή την ανανέωση του στόλου η έστω κάποια μέτρα . Εμείς από την πλευρά μας έχουμε αναδείξει τις επιμέρους παραμέτρους που συνθέτουν την ανταγωνιστικότητα του σύγχρονου πλοίου shortsea και έχουμε καταθέσει όχι μόνο προτάσεις αλλά και τις επιπτώσεις και οφέλη που προκύπτουν από κάθε πρόταση, από κάθε μέτρο.

Δυστυχώς όμως αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η πολιτική ηγεσία αντιδρά κατά περίπτωση, με τη μεγάλη πλειοψηφία των προσκλήσεων συνεργασίας που λαμβάνουμε ως Ένωση να αφορούν στην επίλυση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από νομοθεσίες «fast track».

Φυσικά δεν θα ήθελα να αδικήσω τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται σήμερα από την πλευρά τόσο του Υπουργού κ. Κουβέλη όσο και των Γ. Γραμματέων κ. Τεμπονέρα και κ. Χρηστίδη.»

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ: «-Αυτή την περίοδο και με την αρωγή του Ναυτικού Επιμελητηρίου- και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πρόεδρο του ΝΕΕ κ. Πατέρα για την πολύτιμη συνεργασία του- είμαστε σε στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία αλλά και τις υπηρεσίες του Υπουργείου προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις με απώτερο σκοπό τον σταδιακό εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας που αφορά στην ανταγωνιστικότητα του στόλου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.

– Τα μέτρα αυτά, εφόσον υλοποιηθούν, θα επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα, με το πλέον σημαντικό την εισροή στο Ελληνικό νηολόγιο πλοίων του SHORT SEA, με όσα αυτό συνεπάγεται για την εθνική μας οικονομία .

– Σκοπός μας λοιπόν είναι η απλοποίηση και εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και ελκυστικό πλαίσιο που θα ενισχύσει την δραστηριότητα του κλάδου, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σταδιακή ανανέωση του στόλου.

– Άλλωστε ο δικός μας στόλος μαζί με αυτόν της ακτοπλοΐας είναι ο κύριος αιμοδότης της ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα ενώ στα πλοία μας απασχολούνται κατά κόρων Έλληνες ναυτικοί, δυο δεδομένα που δίνουν υπεραξία στον κλάδο μας. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη για τη Γαλάζια Οικονομία, (που έγινε από την ένωσή μας σε συνεργασία με την ΕΔΙΝΑΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου) ο τομέας του shortsea στην Ελλάδα απασχολεί άμεσα και έμμεσα 17.500 άτομα.

– Η προσπάθεια αυτή όμως κύριοι είναι συλλογική , και απαιτείται η συνεργασία του κράτους, της πλοιοκτησίας αλλά και της ναυτεργασίας ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι, η ανάπτυξη της ναυτιλίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το κτίσιμο νέων πλοίων».

– Aς μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα ο ελληνικός στόλος shortsea εκτός από τις ενδογενείς προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει χρειάζεται να ανταποκριθεί και στις εξωγενείς που δημιουργούνται από το νέο περιβάλλον των διεθνών κανονισμών. Η αδυναμία προσαρμογής θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη δυναμική του κλάδου καθώς αριθμός πλοίων θα χρειαστεί να βγει εκτός αγοράς αφού δεν θα μπορεί να πληροί τις νέες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου είναι απαραίτητη συνθήκη και η χρονική συγκυρία κατάλληλη προκειμένου να υιοθετηθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την πραγματική αναβάθμιση του κλάδου.

– Η προσπάθεια αυτή όμως κύριοι είναι συλλογική , και απαιτείται η συνεργασία του κράτους, της πλοιοκτησίας αλλά και της ναυτεργασίας ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι, η ανάπτυξη της ναυτιλίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το κτίσιμο νέων πλοίων.

– Δράττομαι της ευκαιρίας να τονίσω για ακόμα μία φορά πως η ελληνική πλοιοκτησία είναι ενιαία, η δε ναυτιλιακή πολιτική εκφράζεται Συν – τεταγμένα από την ΕΕΕ της οποίας κομμάτι αναπόσπαστο είναι και η δική μας ένωση του shortsea.

– Ελπίζοντας ότι θα δούμε άμεσα αποτελέσματα ώστε να κάνουμε την πρώτη ναυτιλία μας πρώτη και στον τόπο της.

 

Source: https://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/nautilia/388143-naitilia-mikron-apostaseon-aparxaiomeno-kai-daidalodes-ethniko-plaisio