Η ΝΜΑ αποτελεί το 60% των συνολικά διακινούμενων φορτίων μέσω θαλάσσης στην Ε.Ε..Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2016 διακινήθηκαν συνολικά 1,9 δις τόνοι στα 28 Κ-Μ της Ένωσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 2,6%. Σε όρους γεωγραφικής κατανομής η Μεσόγειος συγκεντρώνει το 29% του συνολικά διακινούμενου τονάζ, δηλαδή 611 εκατομμύρια τόνους (στοιχεία 2016).

Η ΝΜΑ στην Ελλάδα

sss-statistics-diagram

Κατανομή ελληνόκτητου στόλου ΝΜΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης για την Γαλάζια Ανάπτυξη, η ΝΜΑ αποτελεί την 3η σημαντικότερη θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, με προστιθέμενη αξία, η οποία εκτιμάται στα 3,63 δις ευρώ (στοιχεία 2012). Ο κλάδος απασχολεί περισσότερα από 1,600 άτομα στα πλοία και περίπου 15,000 άτομα στις συμπληρωματικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Από πλευρά μεγέθους και χωρητικότητας των πλοίων που εκτελούν ναυσιπλοΐα μικρών αποστάσεων δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός. Μικρότερα πλοία είναι απολύτως κατάλληλα για υπερωκεάνιους πλόες, ενώ μεγαλύτερα πλοία χρησιμοποιούνται σε διαδρομές μικρών αποστάσεων. Βάσει των τάσεων στην ναυπηγική βιομηχανία το τυπικό μέγεθος ενός πλοίου ΝΜΑ κυμαίνεται από 1,000 dwt μέχρι 20,000 dwt.

Ο Ελληνικός και Ελληνόκτητος στόλος αποτελείται από περισσότερα από 700 πλοία χωρητικότητας από 500-20,000 gt. Η κύρια κατηγορία πλοίων είναι των δεξαμενοπλοίων, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του στόλου. Το μέσο μέγεθος του ελληνόκτητου ΝΜΑ στόλου εκτιμάται στα 7,500 dwt με μέση ηλικία τα 23 έτη.

Για περισσότερα Στατιστικά δείτε εδώ.

stats
stat
0

Χιλιάδες

Απασχολούμενοι ΝΜΑ

0

Δις

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία