Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων

Ορισμός Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ναυτιλία μικρών αποστάσεων ορίζεται η θαλάσσια μετακίνηση φορτίων και επιβατών μεταξύ λιμένων ευρισκόμενων γεωγραφικά στην Ευρώπη ή μεταξύ αυτών των λιμένων και λιμένων ευρισκόμενων σε µη ευρωπαϊκές χώρες των οποίων η ακτογραμμή βρίσκεται στις έγκλειστες θάλασσες που συνορεύουν µε την Ευρώπη.

Η ΝΜΑ περιλαμβάνει τις εσωτερικές και διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές οι οποίες πραγματοποιούνται με όλους τους τύπους πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών feeder κατά μήκος των ακτών από και προς τα νησιά, ποτάμια και λίμνες. Η έννοια της ΝΜΑ επίσης επεκτείνεται και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των Κ-Μ της Ένωσης και της Νορβηγίας και Ισλανδίας και άλλων κρατών στη Βαλτική Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

COM(1999) 317 Final
ten-t-coodinators

Πλεονεκτήματα ΝΜΑ

Η ΝΜΑ έχει οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα έναντι των οδικών μεταφορών. Η ΝΜΑ διαθέτει γεωγραφικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα μεταφοράς διευκολύνοντας την door-to-door μεταφορά συγκεκριμένων φορτίων δια θαλάσσης. Αυτό το γεωγραφικό πλεονέκτημα μπορεί να έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να συνεισφέρουν στην ενσωμάτωση, συνοχή και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών της ΕΕ. Η ΝΜΑ είναι δομικό στοιχείο της παγκόσμιου μεταφορικού δικτύου και μέσο επέκτασης της μεταφορικής ικανότητας του συστήματος.

Γιατί Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων:
  • Οικονομικότερη μεταφορά
  • Συνεπείς, αξιόπιστες και έγκυρες υπηρεσίες με εγγυημένους χρόνους παράδοσης
  • Γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη
  • Ενεργειακά αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές υπηρεσίες
  • Οδική αποσυμφόρηση και περιορισμός κοινωνικού κόστους
  • Ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς