Ιστορικό Ε.Ε.Ν.Μ.Α.

Η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) λειτουργεί άτυπα από τη δεκαετία του 1930, αλλά μέχρι και το 1940 η Μεσογειακή ναυτιλία εκπροσωπούνταν από την Ε.Ε.Ε. Η ιδιαίτερη φύση της δραστηριότητας, ο έντονος ανταγωνισμός που δέχονταν ο ελληνικός στόλος εκείνης της περιόδου και η άμεση εξάρτηση από τις εθνικές πολιτικές έκαναν την δημιουργία μίας ένωσης με αποκλειστικό αντικείμενο τη Μεσογειακή ναυτιλία επιτακτική ανάγκη. Η ΕΕΝΜΑ ιδρύθηκε το 1940, αρχικά ως Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων και αποτελεί σήμερα τη μακροβιότερη εφοπλιστική ένωση Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, με 75 χρόνια συνεχούς παρουσίας, στην Ευρώπη.

Το πρώτο Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΜΦΠ

Το πρώτο Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΜΦΠ.

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 26ης Μαΐου 1940

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 26ης Μαΐου 1940. Το βιβλίο φυλάσσεται στα γραφεία της ΕΕΝΜΑ.

Σημαντικό τμήμα του Ελληνικού στόλου ΝΜΑ έχουν αποτελέσει τα ποταμόπλοια, τα οποία ανέπτυξαν σημαντική δραστηριότητα στη ναυλαγορά του Δούναβη κατά τον προηγούμενο αιώνα, με την ελληνική σημαία να κυριαρχεί στην περιοχή τόσο ως προς τον αριθμό των ποταμόπλοιων όσο και ως προς τη χωρητικότητα αυτών. Σήμερα η ΕΕΝΜΑ είναι η μοναδική ένωση εκπροσώπησης των ποταμόπλοιων στην Ελλάδα,με μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται στο Δούναβη. Διαχρονικά η Μεσογειακή ναυτιλία έχει αποτελέσει το φυτώριο των νέων εφοπλιστών. Στη διάρκεια των ετών σπουδαία ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας υπήρξαν μέλη της Ένωσης όπως οι οικογένειες Λασκαρίδη, Τσάκου, Νομικού, Μαρκαντωνάκη, Λεβεντάκη, Νταϊφά, Ν. Μουνδρέα, όπως επίσης και ο Γιάννης Λάτσης.

Σήμερα η Ένωση έχει εκσυγχρονιστεί και επαναπροσδιορίσει τους στόχους και τις δράσεις της προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΝΜΑ παρακολουθεί συστηματικά όλες τις σχετικές με το κλάδο εξελίξεις και παρέχει στα μέλη της συνεχή και αξιόπιστη πληροφόρηση. Μεσολαβεί και παρεμβαίνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και τους σχετικούς φορείς της ναυτιλίας για την διευθέτηση συναφών θεμάτων. Επιπλέον, παρακολουθεί τις εξελίξεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όπου τα ναυτιλιακά θέματα συζητούνται με πρωταρχικό στόχο τη προώθηση των θέσεων και των συμφερόντων της Ελληνικής Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.

Συμμετοχή σε Ενώσεις:

Η Ένωση συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της στις εργασίες και Δ.Σ. άλλων φορέων και ενώσεων όπως το European Sustainable Shipping Forum, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΝΕΕ), τον Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν). Η ΕΕΝΜΑ έχει αναπτύξει συνεργασίες με διάφορους φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Σταθμοί της ΕΕΝΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόεδροι της ΕΕΝΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ