Πρόεδροι της ΕΕΝΜΑ

Πρόεδροι της ΕΕΝΜΑ

1940 - Σήμερα
Χαράλαμπος Σημαντώνης 2012 – Σήμερα
Νικόλαος Βαρβατές 2000 – 2012
Σπυρίδων Αλεξανδράτος 1985 – 2000
Γεώργιος Κουρεμένος 1984 – 1985
Δημήτριος Λεβεντάκης 1979 – 1984
Σπυρίδων Μαρκαντωνάκης 1964 – 1979
Λουκάς Νομικός 1952 – 1964
Αλέξανδρος Σιγάλας 1950 – 1952
Λουκάς Νομικός 1949 – 1950
Ανδρέας Συνοδινός 1945 – 1949
Λουκάς Νομικός 1940 – 1945
Η Ένωση έχει πλέον επαναπροσδιορίσει τον ρόλο και τους στόχους της. Το πέρασμα από τη Μεσογειακή στη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων σηματοδοτεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Μόνο μέσω της εξωστρέφειας και των συνεργασιών θα μπορέσει ο Ελληνικός εφοπλισμός να αποκτήσει δυνατή παρουσία στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Χαράλαμπος Σημαντώνης
Χαράλαμπος Σημαντώνης
2012-Σήμερα
..το αίτημα για την αντικατάσταση του στόλου δεν αποτελεί ένα απλό αίτημα, αλλά είναι προϋπόθεση για την επιβίωση αυτού του κλάδου, που συντελεί τα μέγιστα στη διακίνηση του μεγάλου όγκου εμπορευμάτων εντός της Ε.Ε.
Νικόλαος Βαρβατές
Νικόλαος Βαρβατές
2000-2012
Για τα μεσογειακά πλοία έχουμε ξεχάσει από πότε έχουν να ληφθούν κάποια μέτρα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τους. Θα έλεγε κανείς ότι η Μεσογειακή Ναυτιλία έχει αφεθεί στη τύχη της.
Σπυρίδων Αλεξανδράτος
Σπυρίδων Αλεξανδράτος
1985-2000
Εξάλλου η Ελληνική Μεσογειακή Φορτηγός Ναυτιλία, λόγω του γεωγραφικού τομέως δραστηριότητος της, αναμένεται ότι με την ένταξιν της Ελλάδος εις της Ευρωπαικήν Οικονομικήν Κοινότητα θα ασκήση αποφαστικήν επίδρασιν εις την διαμόρφωσιν της Κοινοτικής Ναυτιλιακής Πολιτικής….
Δημήτριος Λεβεντάκης
Δημήτριος Λεβεντάκης
1979-1984
Ημείς είμεθα η μεγάλη του γένους ναυτική σχολή. Είμεθα και οι μέλλοντες ποντοπλόοι.
Σπυρίδων Μαρκαντωνάκης
Σπυρίδων Μαρκαντωνάκης
1964-1979
Ένα φορτηγό 4.000 τόνων έχει τόση μεγάλη σημασία για τη Μεσόγειο όσο ένα «Λίμπερτι» για τον Ατλαντικό.
Λουκάς Νομικός
Λουκάς Νομικός
1940-1945