ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΕΕΝΜΑ με αφορμή την συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυση της θεσπίζει το ετήσιο

«Πρόγραμμα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών»

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ναυτιλιακά και ταυτόχρονα η επιβράβευση της αριστείας.

Η Ε.Ε.Ν.Μ.Α. προκηρύσσει το 7ο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω υποτροφίες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 15/10/2021 12/11/2021

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη γραμματεία ΕΕΝΜΑ.

Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών «ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ»
Η ΕΕΝΜΑ προκηρύσσει ετήσια υποτροφία, ύψους 4.000 ευρώ, στη μνήμη του αείμνηστου Σπύρου Αλεξανδράτου, Προέδρου της Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η υποτροφία είναι χορηγία του Γ. Γραμματέα της Ένωσης κ. Γεώργιου Σπ. Αλεξανδράτου.
 • Αίτηση
 • Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα διοργάνωσης του ΜΠΣ
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2021
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2021
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα
Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών «BUREAU VERITAS»
To Bureau Veritas προκηρύσσει ετήσια μεταπτυχιακή υποτροφία ναυτιλιακών σπουδών εσωτερικού ύψους 5.000 ευρώ.
 • Αίτηση
 • Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα διοργάνωσης του ΜΠΣ
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2021
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2021
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα
Υποτροφία RINA
O RINA HELLAS προκηρύσσει μια υποτροφία για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο RINA Academy.
 • Αίτηση
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2021
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2021
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα
Υποτροφία BCA - «MSc in Shipping»
Η ΕΕΝΜΑ, σε συνεργασία με το BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών χορηγεί:
 1. Μία υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "MSc in Shipping Business" ή "Online MSc in Shipping Business"

Προϋποθέσεις

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν στο πρόγραμμα εφόσον διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα προσόντα:

 • πτυχίο 2nd class honours από Βρετανικό Πανεπιστήμιο, ή
  • πτυχίο από 6,0 και πάνω από ΑΕΙ ή
  • πτυχίο από 7,0 και άνω από Τ.Ε.Ι., ή
  • πτυχίο Αμερικάνικου Πανεπιστημίου με GPA 2,75 και άνω ή ισοδύναμα προσόντα σε σχετικές σπουδές (shipping, business, economics)
  • Αξιωματικοί γέφυρας και μηχανής Εμπορικού Ναυτικού

  Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ ή άλλης ισότιμης ιδιωτικής σχολής.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2021
  • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2021
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.).
  • Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με:
   • IELTS: Με βαθμό 6,5 και άνω, με τουλάχιστον 6,0 σε κάθε τμήμα του τεστ
   • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): Με βαθμό C1 και άνω.
   • Cambridge Advanced Certificate in English (CAE): Με βαθμό C και άνω
   • Cambridge First Certificate in English (FCE): με βαθμό b και άνω
   • Examination for the Certificate Proficiency in English (ECPE): με βαθμό Pass και άνω.
   • Pearson Academic (PTE): Με βαθμό 53, με τουλάχιστον 51 σε κάθε τμήμα του τεστ.
   • BCA IELTS Placement Test: Με βαθμό 6,5 και άνω, με τουλάχιστον 6,0 σε κάθε τμήμα του τεστ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ METROPOLITAN COLLEGE - «MSC INTERNATIONAL MARITIME BUSINESS»
H EENMA σε συνεργασία με το Metropolitan College χορηγεί:
 • Μία μερική υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «MSC International Maritime Business»
 • Προϋποθέσεις

  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσια Ανώτατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της Ελλάδας συναφές προς το αντικείμενο της ναυτιλίας
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

  Δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Proficiency
  • 2 συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2021
  • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2021
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.).
Υποτροφία ABS
Το American Bureau of Shipping (ABS), προκηρύσσει 2 μεταπτυχιακές υποτροφίες, για φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνολικού ύψους 5.000 δολαρίων ΗΠΑ (2.500 δολ έκαστη).
Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Βραβείο «Ευαγγελία Στεφανιδάκη»

Η ΕΕΝΜΑ θεσμοθετεί ετήσιο Βραβείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ» στη μνήμη της εκλιπούσας συνεργάτιδας και εκλεγμένης επίκουρης καθηγήτριας του Παν. Αιγαίου Ευαγγελίας Στεφανιδάκη.

Το βραβείο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου από Σχολές, Τμήματα, Τομείς με κατεύθυνση στη Ναυτιλία τις Μεταφορές και τη Θάλασσα, φέτος έχει θέμα: «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

Το βραβείο απονέμεται κατόπιν διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα εκπονηθεί από φοιτητή/τρια ή ομάδα φοιτητών/τριών με το ποσόν των 3.000€.

Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού θα οριστούν σε ξεχωριστό έγγραφο και θα ανακοινωθούν άμεσα. Οι εργασίες κατατίθενται στο Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Πληρ. 22710 35213 κ. Κ. Παπαζή

Όροι και προϋποθέσεις υποβολής αίτησης υπάρχουν αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΝΜΑ www.shortsea.gr