Διοικητικό Συμβούλιο

Χαράλαμπος Σημαντώνης
Πρόεδρος

Χαράλαμπος Σημαντώνης

Βασίλειος Τερζής
Α' Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Τερζής

Έλπη Πετράκη
Β' Αντιπρόεδρος

Έλπη Πετράκη

Γεώργιος Αλεξανδράτος
Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αλεξανδράτος

Ευστράτιος Τσαλαμανιός
Ταμίας

Ευστράτιος Τσαλαμανιός

Αλεξάνδρα Γκανά
Μέλος

Αλεξάνδρα Γκανά

Dr. Νικόλαος Λιάπης
Μέλος

Dr. Νικόλαος Λιάπης

Δημήτριος Σπυριδάκης
Μέλος

Δημήτριος Σπυριδάκης

Σήφης Ι. Βαρδινογιάννης
Μέλος

Σήφης Ι. Βαρδινογιάννης


Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1. Νικόλαος Κορδονούρης