Διοικητικό Συμβούλιο

Χαράλαμπος Σημαντώνης
Πρόεδρος

Χαράλαμπος Σημαντώνης

Βασίλειος Τερζής
Α' Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Τερζής

Έλπη Πετράκη
Β' Αντιπρόεδρος

Έλπη Πετράκη

Γεώργιος Αλεξανδράτος
Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αλεξανδράτος

Ευστράτιος Τσαλαμανιός
Ταμίας

Ευστράτιος Τσαλαμανιός

Αλεξάνδρα Γκανά
Μέλος

Αλεξάνδρα Γκανά

Dr. Νικόλαος Λιάπης
Μέλος

Dr. Νικόλαος Λιάπης

Δημήτριος Σπυριδάκης
Μέλος

Δημήτριος Σπυριδάκης

Νικόλαος Μπούκος
Μέλος

Νικόλαος Μπούκος


Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1. Αλέξης Αγγελόπουλος

2. Μιχάλης Γωγής

3. Ιωάννης Ψαρράς