Ιστορικοί Σταθμοί Ε.Ε.Ν.Μ.Α.

Ιστορικοί Σταθμοί Ε.Ε.Ν.Μ.Α.

Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
 • 1930Άτυπη λειτουργία ΕΕΜΑ
  1931 - 1940
  Ο Δούναβης και οι ρωσικοί λιμένες της Μαύρης Θάλασσας κέντρα απασχόλησης των μεσογειακών φορτηγών πλοίων. Σημαντική παρουσία της ελ. Πλοιοκτησίας στο Δούναβη.
 • 1940Ίδρυση
  Ίδρυση Ένωσης Εφοπλιστών Μεσογειακών Ατμόπλοιων
 • 1940's Θεσμική Ενδυνάμωση του Κλάδου
  1940 - 1949
  Οξύτατος ανταγωνισμός και κυριαρχίας της ιταλικής σημαίας στα ελληνικά εθνικά ύδατα Ενίσχυση θέσης ΗΠΑ στις μεσογειακές μεταφορές.
 • 1950'sΕνδυνάμωση Ελ. Θέσης
  1950 - 1963
  Το ΓΕΝ προβαίνει σε μετασκευή επιβατηγών πλοίων σε μικρά φορτηγά. Εδραιώνεται η θέση της ελληνικής σημαίας στον Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο.
 • 1964-79 Συρρίκνωση του Ελ. Στόλου
  1964 - 1979
  Ο Ανατολικός συνασπισμός αυξάνει συνεχώς τον κρατικό του στόλο. Κρίση στη ναυλαγορά Δυσκολία ανεύρεσης δανειακών χρηματοδοτήσεων για τη μετασκευή του μεσογειακού στόλου.
 • 1979-85Μετατόπιση του Ενδιαφέροντος των Ναυτικών από τη Μεσογειακή στην Ποντοπόρο Ναυτιλία
  1979 - 1985
  Στην πρώτη γραμμή της ΕΕΜΦΠ η ναυτική εκπαίδευση και η σύνθεση πληρωμάτων. Περίοδος ενότητας και ανασυγκρότησης για την ΕΕΜΦΠ.
 • 2001Πρώτη Συνάντηση με Ε. Επιτροπή
  Πραγματοποιείται στο Ρότερνταμ, η πρώτη συνάντηση των γραφείων ΝΜΑ. Αποτέλεσμα η ιδέα της δημιουργίας ενός άτυπου οργάνου συνεργασίας μεταξύ των γραφείων ΝΜΑ, με τη συμπαράσταση της Ε. Επιτροπής.
 • 2002Ίδρυση SPC Greece
  Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Προώθησης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.
 • 2008ΕΕΝΜΑ
  Μετονομασία σε Ένωση Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.
 • 2012Ανασυγκρότηση ΕΕΝΜΑ
  Επαναπροσδιορισμός στόχων της ΕΕΝΜΑ με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Διοικητική ανασυγκρότηση & ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού.
 • 2013ESSF
  Συμμετοχή με εκπροσώπους στο European Sustainable Shipping Forum (ESSF).
 • 2014Ανάληψη Προεδρίας Ευρωπαϊκού Δικτύου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
  Η ΕΕΝΜΑ συμβάλλει στην ίδρυση και λειτουργεί τη Μόνιμη Γραμματεία του ESN, η οποία φιλοξενείται στα γραφεία της ΕΕΝΜΑ.
 • 2015European Shortsea Network
  Νομική μορφή European Shortsea Network Συμμετοχή στο Δ.Σ.
 • 2015Europa Ship Plan
  Η Ελληνική Πρωτοβουλία για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Στόλου Shortsea.