Εκπροσώπηση σε Φορείς

Η ΕΕΝΜΑ συμμετέχει με εκπροσώπους της στους παρακάτω φορείς:
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΝΕΕ – ΔΣ

Χ. Σημαντώνης, Β. Τερζής, Γ. Σουραβλάς,


ΕΛΟΕΝ – ΔΣ

A.Γκανά-Α” Αντιπρόεδρος


 

Τα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν στις παρακάτω επιτροπές:
Χαράλαμπος Σημαντώνης
 • RINA Hellenic Administration Committee – Μέλος
 • BCA - Ακαδημαϊκή Επιτροπή
Βασίλειος Τερζής
 • Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών – ΕΕΕ – Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • Malta International Shipping Council (MISC), Μέλος
 • Bureau Veritas Regional Hellenic & Black Sea Committee, Μέλος
 • Korean Register Hellenic Committee, Μέλος
 • China Classification Society Greece Impartiality Committee, Μέλος
Γεώργιος Σουραβλάς
 • Ελληνική Επιτροπή του Ιαπωνικού Νηογνώμονα (Class NK).
 • Ελληνική Επιτροπή του Κορεάτικου Νηογνώμονα (Korean Register).
 • Ελληνική Τεχνική Επιτροπή του Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd (DNV GL).
 • Ελληνική Τεχνική Επιτροπή του Ιταλικού Νηογνώμονα (RINA).
Ευστράτιος Τσαλαμανιός
 • ALBA Business Advisory Committee