Η Γραμματεία της ΕΕΝΜΑ είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία της Ένωσης, την επικοινωνία με τα μέλη της, τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς καθώς και με τους λοιπούς επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους:

Γεώργιος Βοζίκης –  Διευθυντής

Ανδρέας Συρίγος – Σύμβουλος Ναυτιλιακών Θεμάτων

Δανάη Τσόπελα- Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Μαρία Δημητράκου – Υπεύθυνη Γραμματείας

 

Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες

Άλκης Κορρές – Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Παναγιώτης Γιαννούλης – Σύμβουλος Τεχνικών Θεμάτων

secretariat