Εγκύκλιοι – Έτος 2024

Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α  5744 3-1-24  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 83/12-12-22 (ΦΕΚ Α220) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ρ/Κ ΠΛΟΙΩΝ….»  5745 8-1-24  ΡΥΜΟΥΛΚHΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ […]

Διαβάστε Περισσότερα

Εγκύκλιοι – Έτος 2023

Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α  5673/34  26-1-23  Έκδοση Ν. 4999/2022 (Α 225) – Εφοδιασμός των πλοίων με φάρμακα  5674  27-1-23  Προϋποθέσεις έκδοσης αδειών παροχής υπηρεσιών […]

Διαβάστε Περισσότερα