Σημαντώνης: Το παράδοξο της ελληνικής Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

new money logo

«Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την προώθηση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων» σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ.

 Η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων μεταφέρει το 75% των μεταφερόμενων φορτίων δια θαλάσσης στην Ελλάδα συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασύνδεση των νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της χώρας.
Η διαχρονική ωστόσο έλλειψη στρατηγικής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου έχει ως αποτέλεσμα τα ελληνικά πλοία ΝΜΑ να λειτουργούν-συγκριτικά με τα πλοία άλλων σημαιών -υπό δυσχερέστερους όρους και πολύ υψηλά κόστη.

Η αναθεώρηση των όρων λειτουργίας είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πλοίου.

Το παράδοξο επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Χαράλαμπος Σημαντώνης στον ετήσιο απολογισμό της Ένωσης:
“ Ο ελληνικός κλάδος ΝΜΑ είχε και έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά προκλήσεων που απορρέουν από το υφιστάμενο νομοθετικό και επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας, συνοψίζοντας το ως το παράδοξο του ελληνικού πλοίου Shortsea” επισημαίνει και εξηγεί:
“Από τη μία έχουμε τα υψηλότερα κόστη λειτουργίας στο κόσμο αλλά από την άλλη δεν έχει καταστεί εφικτό να πειστεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου το ελληνικό πλοίο να γίνει πιο οικονομικό και κατά επέκταση ανταγωνιστικό.

Συνέπεια της διαχρονικής έλλειψης πολιτικής είναι η συρρίκνωση του στόλου υπό ελληνική σημαία κατά σχεδόν 80% και σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας τόσο στα πλοία, όσο και στις συμπληρωματικές υπηρεσίες που στηρίζουν το ελληνικό πλοίο και εντέλει τη περιφερειακή οικονομία”.

Ο Χαράλαμπος Σημαντώνης προτείνει:

“Η άποψη μας είναι ότι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, κατά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενίσχυση και την προώθηση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων που έχει η θαλάσσια μεταφορά.

 Στο πλαίσιο αυτό η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό μέσο μεταφοράς φορτίων αλλά ως το μέσο, με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας αλλά και ο στόχος για ένα ασφαλέστερο, περιβαλλοντικά φιλικό και βιώσιμο μεταφορικό σύστημα.

Η μετατόπιση φορτίων από τους οδικούς άξονες προς τους θαλάσσιους διαδρόμους πρέπει να αποτελέσει πολιτική της νέας ηγεσίας για την επόμενη περίοδο αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό όλων των μεταφορικών μέσων, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Μία τέτοια προοπτική σε συνδυασμό με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μεταφορά των επικίνδυνων φορτίων, μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή της γεωγραφίας του μεταφορικού δικτύου και την δημιουργία περισσότερο αποδοτικών και οικονομικών μεταφορών.

Κατά αυτό τον τρόπο τα νησιά μας μπορούν να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο –ως κέντρα logistics- και οι μεταφορές να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης των νησιωτικών οικονομιών” και προσθέτει:

“Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων μπορεί να συμβάλει όχι μόνο σε θέματα μεταφορών αλλά πολύ περισσότερο περιβαλλοντικής συμμόρφωσης υποστηρίζοντας την επίτευξη εθνικών στόχων.

Θεωρούμε ότι πλέον οι συνθήκες είναι περισσότερο ώριμες ώστε η Ελλάδα να δώσει προτεραιότητα και να επενδύσει συστηματικά στην αναβάθμιση του ελληνικού στόλου shortsea.

Η πράσινη ναυτιλία δεν μπορεί παρά να είναι το μέλλον μας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δοθούν κίνητρα ώστε τα πλοία ΝΜΑ να εγκαταστήσουν πράσινη τεχνολογία αλλά και να χτιστούν στην Ελλάδα περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον πλοία, όπως τα ηλεκτρικά για τις ενδοελλαδικές μεταφορές” και καταλήγει υπογραμμίζοντας:

“Οι προκλήσεις είναι πολλές, οι ευκαιρίες όμως περισσότερες εφόσον υπάρξει η συνεργασία και ο συντονισμός όλων των φορέων προς αυτή τη κατεύθυνση.”

Source: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/business-stories/simantonis-to-paradoxo-tis-ellinikis-naftilias-mikron-apostaseon/