Προώθηση διαδικασιών για αναγνώριση του “the same risk area” με όμορες Χώρες

Στις 8-9-2017 τέθηκε σε ισχύ η Διεθνής Σύμβαση “Ballast Water Management Convention” (BWMC), βάσει της οποίας, όλα τα πλοία άνω των 400gt  που εκτελούν διεθνείς πλόες, είναι υποχρεωμένα να εγκαταστήσουν τα σχετικά συστήματα BWM’s, ανάλογα με την ανανέωση του IOPP Certificate, πριν από την 8/9/17 ή μεταξύ 8/9/17 και 8/9/19. (First renewal ή Second renewal Survey αντίστοιχα).

Η Δανία, με την υποστήριξη και άλλων Κρατών Μελών του IMO, καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (INTERFERRY, ICS κλπ), προώθησε το “concept” του the same risk area», δηλαδή, την εξαίρεση από την υποχρέωση εγκατάστασης των συστημάτων BWM’s των πλοίων Κράτους Μέλους, που εκτελούν ταξίδια σε όμορα Κράτη Μέλη (πχ Ελλάδα-Τουρκία, Ελλάδα-Ιταλία κλπ), με την προϋπόθεση ότι τα θαλάσσια χωρικά ύδατα  του Κράτους σημαίας του πλοίου, αποδεικνύεται ότι έχουν την ίδια σύσταση με αυτή των θαλασσίων χωρικών υδάτων του όμορου Κράτους και υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο αυτών Κρατών για ίση μεταχείριση των πλοίων τους, ενημερώνοντας για αυτό και την Γραμματεία του IMO. Η πρόταση της Δανίας, που ξεκίνησε από την 69η Σύνοδο της MEPC, τελικά υιοθετήθηκε και μπορεί, σε ανάλογες περιπτώσεις, να εφαρμόζεται.

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εφαρμόζεται και η πρόταση της Βραζιλίας που έχει υιοθετηθεί, δηλαδή, τα πλοία που δραστηριοποιούνται σε Κράτη Μέλη να εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης BWM’s, εφόσον πραγματοποιούν ένα μόνο ταξίδι σε όμορο Κράτος Μέλος για εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Η ΕΕΝΜΑ, με επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τονίζει, πως οι προαναφερθείσες περιπτώσεις, αν και έχουν υιοθετηθεί από τον ΙΜΟ, δεν έχουν ακόμα προωθηθεί στη χώρα μας, ιδιαίτερα η πρώτη, που αναμφίβολα εξυπηρετεί σημαντικά τα ναυτιλιακά μας συμφέροντα, αφού ικανός αριθμός πλοίων με Ελληνική σημαία, που δραστηριοποιείται στις εσωτερικές μεταφορές, πραγματοποιεί πλόες προς όμορα Κράτη (Ιταλία, Τουρκία, Κύπρο), για μεταφορά ή παραλαβή φορτίων. Άλλωστε, όπως πληροφορούμαστε, και η Ιταλία θα κυρώσει σύντομα την εν λόγω ΔΣ.

Η ΕΕΝΜΑ ζητά από τον Υπουργό να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε να αξιοποιηθεί και από τη χώρα μας κατάλληλα, το “concept” του “the same risk area”, όπως έχει ήδη γίνει στις Σκανδιναβικές χώρες και σε άλλες χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Γαλλία κλπ), στα πλαίσια εφαρμογής του Regulation A-4: Exemptions της προαναφερθείσας ΔΣ BWM. Στην επιστολή τονίζεται ότι θα ήταν άδικο και εξωπραγματικό για τα υπάρχοντα πλοία της “shortsea ναυτιλίας”, που εκτελούν τακτικούς πλόες στο εξωτερικό, να εγκαταστήσουν BWM’s , δηλαδή να υποστούν μία σοβαρή επιβάρυνση της τάξεως των 400.000-1.500.00 δολ. ΗΠΑ, όταν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν και να εκτελούν ταξίδια σε όμορες χώρες χωρίς την εγκατάστασή τους, γιατί η Χώρα μας δεν προώθησε το προαναφερθέν “concept”.