Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΕΕΝΜΑ παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 29/09/2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ ή να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Ένωσης.