Στις 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ κ. Ιάσονα Αγγελόπουλου, του Αντιπροέδρου κ. Αθανάσιου Τορουνίδη και των Εισηγητών, κας Μαρίας Καραφώτη-Φωτιάδου και κ. Παναγιώτη Κουφού με το Προεδρείο της Ε.Ε.Ν.Μ.Α., απαρτιζόμενο από τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Τερζή, τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Αλέξιο Αγγελόπουλο, Νικόλαο Λιάπη και Ευστράτιο Τσαλαμανιό και τον Διευθυντή κ. Γεώργιο Βοζίκη.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της Ε.Ε.Ν.Μ.Α. για τον ρόλο της Ρ.Α.Λ. για α) την διασφάλιση του ανταγωνισμού με βασικό στόχο την εξυπηρέτηση των χρηστών Λιμένος, β) την παρακολούθηση της Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς και ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της Ε.Ε.Ν.Μ.Α, προκειμένου να καταστούν τα Ελληνικά λιμάνια ανταγωνιστικά και φιλικά για τον χρήστη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση  για την εξεύρεση προτάσεων και λύσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας.