Οι θέσεις της ΕΕΝΜΑ στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΛΠ Α.Ε. για τη δημιουργία Ομάδας Προμηθευτών με σκοπό την διεξαγωγή εργασιών επισκευής πλοίων στον Λιμένα Πειραιά

Η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, με επιστολή της προς τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά ΑΕ, αποσαφηνίζει τις θέσεις της, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την δημιουργία Ομάδας Προμηθευτών, με σκοπό την διεξαγωγή ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στα πλοία, στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι:

  • Η “shortsea” ναυτιλία, καθώς και η ακτοπλοΐα είναι στην Χώρα μας οι βασικοί αιμοδότες του Ναυπηγοεπισκευαστικού Κλάδου
  • Η ΕΕΝΜΑ, καθιστά σαφές ότι, ενώ δεν είναι αντίθετη με τον ισχυρισμό του ΟΛΠ ΑΕ να νοικοκυρέψει τα θέματα των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στην περιοχή δικαιοδοσίας του, ωστόσο θα διαφωνήσει με πρακτικές ή διαδικασίες, που θα αντιστρατεύονται το δικαίωμα και συγκριτικό πλεονέκτημα του Πλοιοκτήτη ή Διαχειριστή, να επιλέγει ελεύθερα το όποιο συνεργείο ή εταιρεία για να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες
  • Όσον αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που εξέδωσε ο ΟΛΠ ΑΕ (21-6-19) περαιτέρω αναφέρει:
  • Ο ΟΛΠ ΑΕ έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, που αφορούν «λιμενικές υπηρεσίες», και εφαρμόζει αυτές στις «ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες» που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.
  • Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Ναυπηγοεπισκευαστικό Κλάδο πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο «Ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων» και να πληρούν τις απαιτήσεις/κριτήρια του Ν. 3551/07.

Επομένως, η δημιουργία «Μητρώου εγκεκριμένων από τον ΟΛΠ Εργολάβων», και μάλιστα στον αρκετά μικρό αριθμό των δέκα, αναμφίβολα θα δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις από τις λοιπές αντίστοιχες εταιρείες.

  • Η ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους χώρους δικαιοδοσίας του λιμένα Πειραιά και στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη διασφαλίζεται σαφώς για όλους τους παρόχους από την Σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ (Ν. 4404/16). Πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί να εφαρμόζεται κανονικά, όπως και το συγκριτικό πλεονέκτημα του Πλοιοκτήτη να επιλέγει το συνεργείο της επιθυμίας του, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις ή ειδικές από τον ΟΛΠ χρεώσεις.

Τα ανωτέρω δεδομένα, καταλήγει στην επιστολή της, πρέπει να είναι σεβαστά από τον ΟΛΠ ΑΕ και δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να γίνει η όποια καταστρατήγηση ή παραβίασή τους.