Συνάντηση εκπροσώπων Προεδρείου ΕΕΝΜΑ με Γ.Γ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Tην Πέμπτη, 1 Αυγούστου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΕΝΜΑ, κ. Χαράλαμπο Σημαντώνη και την Β’ Αντιπρόεδρο, κ. Έλπη Πετράκη,  με σκοπό την ενημέρωσή του για θέματα των αρμοδιοτήτων  του.

Στη συνάντηση  επικεντρώθηκαν στην ανάγκη βελτίωσης της λειτουργικότητας του Ελληνικού πλοίου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η Ένωση παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις, τονίζοντας την ανάγκη αναμόρφωσης των πλοηγικών και ρυμουλκικών υπηρεσιών, την αναθεώρηση επιβολής Φ.Π.Α. στην ναυπήγηση και εισαγωγή πλοίων, καθώς και την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις οργανικές συνθέσεις πλοίων του κλάδου.

Ο κ. Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι  θα εξετάσει τα αιτήματα.