Στα πλαίσια των δράσεων της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων για την πληροφόρηση των Μελών της και του Κλάδου για θέματα αιχμής, πραγματοποιήθηκε workshop με θέμα: CII-EEDI-EEXI –  ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Ή BUSINESS AS USUAL;

Η κ. Κατερίνα Βουτσίδη, Naval Project Coordinator στην SECAVIN, ανέλυσε θέματα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς EEDI και ΕΕΧΙ, ενώ ο Δρ. Νικόλαος Λιάπης, μέλος ΔΣ της ΕΕΝΜΑ, Πρόεδρος ΕΛΙΝΤ, Managing Partner της ACTANONVERBA, επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των κανονισμών για τον δείκτη CII και τις επιπτώσεις στην Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση με τους συμμετέχοντες, κατά την οποία, ανέκυψαν σημαντικά θέματα όπως η έλλειψη ολοκληρωμένων και ώριμων λύσεων για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, η ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού του Δείκτη CII, η δυσμενέστερη εφαρμογή του στην ΝΜΑ καθώς και η δυσκολία των ναυλωτών να αποδεχτούν όρους που θα διασφαλίσουν τους πλοιοκτήτες στην τήρηση ενός συμφωνημένου Δείκτη κατά τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε ναύλωσης.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης συνοψίζοντας τα βασικά συμπεράσματα και προαναγγέλλοντας επόμενες αντίστοιχες ενημερωτικές συναντήσεις.

CII EEXI workshop EENMA 2 CII EEXI workshop EENMA