Εθιμοτυπική συνάντηση Προεδρείου ΕΕΝΜΑ με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστο Στυλιανίδη

ΥΝΑΝΠ-ΕΕΝΜΑ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου της ΕΕΝΜΑ με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσία του Υπουργού Χρήστου Στυλιανίδη και του Γενικού Γραμματέα Ευάγγελου Κυριαζόπουλου.

Από την ΕΕΝΜΑ, παρόντες ήταν ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Σημαντώνης, ο Α’ Αντιπρόεδρος Βασίλης Τερζής, η Β’ Αντιπρόεδρος Έλπη Πετράκη, ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Αλεξανδράτος, ο Ταμίας Στράτος Τσαλαμανιός και ο Σύμβουλος Διοίκησης Ανδρέας Συρίγος, επίτιμος Αρχηγός ΛΣ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν θέματα που αφορούν στη shortsea ναυτιλία, με ιδιαίτερη αναφορά σε χρόνια προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε ο κλάδος να καταστεί βιώσιμος και ανταγωνιστικός. Η συζήτηση βασίστηκε σε δύο πυλώνες: στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πλοίου και της ελληνικής σημαίας και ειδικότερα των πλοίων που εκτελούν εθνικές μεταφορές και στα ζητήματα της καθημερινής διαδικασίας των πλοίων shortsea, τα οποία αντιμετωπίζουν προσκόμματα λόγω της νομοθεσίας που δεν έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα.

Αναφορά έγινε στην επιβολή Φ.Π.Α. 24% στην ναυπήγηση, μετασκευή, επισκευή και συντήρηση των πλοίων που δεν εκτελούν πλόες ανοιχτής ναυσιπλοΐας, στα καύσιμα, λιπαντικά και εφόδια αυτών, καθώς και στην εισαγωγή πλοίων, που δεν θα δραστηριοποιηθούν στην ανοιχτή ναυσιπλοΐα, τη στιγμή μάλιστα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο Φ.Π.Α είναι σημαντικά χαμηλότερος έως και μηδενικός.

Επιπλέον, στη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης στην χώρα μας και ο προβληματισμός για την έλλειψη ναυτικών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα με την ανεργία των νέων. Ο Πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ τόνισε πως η ναυτική εκπαίδευση χρειάζεται να τεθεί στο επίκεντρο της στρατηγικής του Υπουργείου και της πολιτείας, σε συνεργασία με τις εφοπλιστικές Ενώσεις, με σωστή ενημέρωση των νέων μας για το στρατηγικό πλεονέκτημα του ναυτικού επαγγέλματος και ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης, θέση με την οποία συμφώνησε απολύτως ο Υπουργός, θέτοντάς το θέμα ως προτεραιότητα του Υπουργείου.