Συμμετοχή εκπροσώπου ΕΕΝΜΑ στην εσπερίδα της Σχολής Ναυπηγών – Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Ναύαρχος φωτοΜετά από πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Ναυπηγών – Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η ΕΕΝΜΑ συμμετείχε με  εκπρόσωπο τον κ. Ανδρέα Συρίγο – Ναύαρχο ε.α. – Επίτιμο Αρχηγό Λ.Σ., στην Εσπερίδα που έλαβε χώρα την 16-05-19, στην Αίθουσα τελετών του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνούπολη Ζωγράφου, με θέμα «Εναλλακτικές πηγές ενέργειας στην Ναυτιλία».

Ο κ. Συρίγος, αφού αναφέρθηκε στην Συμφωνία των Παρισίων και τις σημαντικές αποφάσεις που έλαβε στα πλαίσια εφαρμογής ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ΙΜΟ (MRV – Μείωση της περιεκτικότητας του θείου 0,5% στα καύσιμα των πλοίων, Απόφαση (304/72) για την μείωση των ρύπων από πλοία στο θερμοκήπιο κλπ), στις σημαντικές επιβαρύνσεις για την Ναυτιλία (άνω των 100 δις δολαρίων ΗΠΑ ετησίως) και στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας (LNG, βιοκαύσιμα, Methanol, Hydrogen, Ammonia, electric power, μπαταρίες κλπ) κατέληξε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, όμως βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Σημειώνεται δε, ότι παρά το προχωρημένο της ώρας, η συμμετοχή ήταν μεγάλη και έκδηλο το ενδιαφέρον των σπουδαστών.