Αταβο-Ελληνικό Φόρουμ IMG_1309Η ΕΕΝΜΑ συμμετείχε στις εργασίες του 8ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο διοργανώθηκε από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, στις  27 & 28 Νοεμβρίου 2019.

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΜΑ, κα Αλεξάνδρα Γκανά, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας για τις «Ναυτιλιακές Προοπτικές, Ευκαιρίες και Μελλοντικές Δυνατότητες», αναφέρθηκε στις δυνατότητες των θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Αραβικών κρατών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κενό δεδομένων και πληροφόρησης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, συνθήκη η οποία αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη βιώσιμων και διαχρονικών γραμμών. Ωστόσο, σημείωσε ότι αυτό το εμπόδιο, με τη κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των επιμελητηρίων, θα μπορούσε να μετατραπεί σε σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου ανάμεσα στις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Επιπλέον, η κα Γκανά, ενόψει της εφαρμογής των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συνεργασίας, ιδιαίτερα των όμορων κρατών, σε σύγχρονα θέματα ναυτιλιακής πολιτικής, παρουσιάζοντας το παράδειγμα του Κανονισμού για τη Διαχείριση του Θαλάσσιου Έρματος και τον προσδιορισμό της “same risk area” καθώς και τις δυνητικές επιπτώσεις από την μη ομαλή εφαρμογή του Κανονισμού.