Η 2023 IMO Greenhouse Strategy στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αρκεί

Η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία, για αναθεώρηση της Στρατηγικής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) σταδιακά και για μηδενικές εκπομπές από την ναυτιλία μέχρι το 2050, αλλά και τον φιλόδοξο στόχο για χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε ποσοστό 10% μέχρι το 2030.

Με γνώμονα την επίτευξη αυτών των στόχων, η ΕΕΝΜΑ οφείλει να επισημάνει ότι απαιτούνται ανάλογες πρωτοβουλίες στην παραγωγή και διάθεση επαρκών ναυτιλιακών καυσίμων. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά, αφού μέχρι το 2030, τα εναλλακτικά καύσιμα θα είναι μονοψήφια (Biofuels 6-9%, E-fuels 0,5-0,7%, Low Carbon fossil Fuels 1%, Αμμωνία 1%, Μεθανόλη 1% κλπ). Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με “Order book 2022”, τα νεότευκτα πλοία θα κάνουν χρήση “conventional fuel” σε ποσοστό 88,16% και μόνο σε ποσοστό 11,16%, θα κάνουν χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Αυτή είναι σήμερα η πραγματικότητα και το γεγονός παραμένει, ότι η μείωση των ρύπων δεν εξαρτάται από αυτή καθ’ αυτή την ναυτιλία, αλλά από την δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης ναυτιλιακών εναλλακτικών καυσίμων.