Συμμετοχή ΕΕΝΜΑ στη διαδικτυακή διάλεξη του ΕΛΙΝΤ για τα μέτρα περιορισμού των ρύπων από τη ναυτιλία

 

 

ΕΛΙΝΤ

«Μέτρα περιορισμού των ρύπων διεθνώς. Η εφαρμογή τους στη ναυτιλία και οι επιπτώσεις τους.» ήταν το θέμα της διαδικτυακής διάλεξης που πραγματοποίησε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, στην οποία προσκεκλημένος ήταν ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ Χαράλαμπος Σημαντώνης.

Η διάλεξη επικεντρώθηκε στις εν εξελίξει θεσμικές διεργασίες που πραγματοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν στις ενέργειες της Κοινότητας όσον αφορά στην περιβαλλοντική της πολιτική, τους στόχους για το 2030 και 2050 και τα μέτρα που λαμβάνει για την επίτευξη ενός βιώσιμου και αειφόρου συστήματος μεταφορών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην  επικείμενη  ένταξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο σύστημα εμπορίας ρύπων.

Κεντρικός εισηγητής ήταν ο κ. Κωνσταντίνο Αραβώση, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παρέθεσε αναλυτικά το σύνολο των κοινοτικών περιβαλλοντικών πολιτικών και δράσεων καθώς και τις απόψεις του Υπουργείου αλλά και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την εφαρμογή του ETS.

Παρεμβάσεις υπήρξαν από τον κ. Δ.Φαφαλιό εκ μέρους της ΕΕΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυνητικές επιπτώσεις του συστήματος, εστιάζοντας στην διάκριση μεταξύ liner και tramp ναυτιλίας και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η δεύτερη. Ο κ.Φαφαλιός αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις που μπορούν να δημιουργηθούν από την εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος καθώς κριτήριο επιλογής θα αποτελεί το πλοίο με τους χαμηλότερους ρύπους και όχι αυτό που θα μπορούσε να είναι το καταλληλότερο και πιο οικονομικό βάσει των χαρακτηριστικών του φορτίου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πιθανότητα μεταβολής των σημείων μεταφόρτωσης, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει μία νέα γεωγραφία στο θαλάσσιο εμπόριο εκτός Ευρώπης. Τέλος, σημείωσε την πιθανότητα χώρες όπως η Αμερική και η Κίνα, να επιδιώξουν την εφαρμογή ενός δικού τους συστήματος, συνθέτοντας μία εικόνα, όπου το πλοίο γίνεται αντικείμενο πολλαπλών επιβαρύνσεων, ενώ σημείωσε ότι στη παρούσα φάση η ναυτιλία διαθέτει ένα διεθνές εργαλείο- το EEDI- το οποίο εξασφαλίζει την περιβαλλοντική αποδοτικότητα του παγκόσμιου στόλου, με κοινά κριτήρια.

Ο κ.Π. Zαχαριάδης, εκπροσωπώντας το Ναυτικό Επιμελητήριο, εστίασε στις επιβαρύνσεις που θα υποστούν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες όπως σημείωσε, σε ποσοστό 65% θεωρούνται μικρές και μεσαίες, με στόλο κάτω των 10 πλοίων. Περαιτέρω σχολίασε την αστάθεια που δημιουργεί το σύστημα, σε σχέση με τις μελλοντικές επενδύσεις των ναυτιλιακών καθώς οι τιμές των δικαιωμάτων θα είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, ενώ διατύπωσε την άποψη της εφαρμογής ενός περιβαλλοντικού τέλους στα καύσιμα αντί του προτεινόμενου συστήματος.

Τέλος, ο κ. Σημαντώνης Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ, διατύπωσε απόψεις που αφορούν στις ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, και στην αναγκαιότητα μη επέκτασης του οποιοδήποτε συστήματος στα πλοία κάτω των 5.000 gt, ενώ σημείωσε ότι σε περίπτωση που το σύστημα εφαρμοστεί τότε θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για τα πλοία που εκτελούν ενδομεταφορές, όπως τα δωρεάν δικαιώματα καθώς και χρόνος προσαρμογής λόγω της πολυνησίας της χώρας, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση τίθεται σοβαρό θέμα με τη βιωσιμότητα των εταιρειών του κλάδου και κατά επέκταση με τη συνδεσιμότητα και συνοχή της νησιωτικής χώρας.