Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
5038/914 13-1-14 ΕΕ/Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων ανάληψης δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον, που θα υποβοηθήσουν την ανάπτυξη των «Θαλασσίων Διαδρόμων» (Motorways of the Sea – MoS)
5039/917 14-1-14 ΕΕ/Τροποποίηση της Οδηγίας 96/98 για τον Ναυτικό Εξοπλισμό
5040/918 14-1-14 Γνωστοποίηση αριθμού λογαριασμού ΚΝΕ για το έτος 2013
5041/919 17-1-14 Εφαρμογή Διεθνούς Σύμβασης για την Αστική Ευθύνη για Ζημία Ρύπανσης από Πετρέλαιο Κίνησης (BUNKERS 2001)
5042/923 17-1-14 Tokyo MoU/Εφαρμογή του Νέου Καθεστώτος Επιθεωρήσεων (NIR)
5043/22 17-1-14 Πιστοποίηση Μέρους ΙΙ της Δήλωσης Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας
5044/23 17-1-14 Υποβολή Ετήσιων Στοιχείων Δραστηριότητας Αλλοδαπών / Ναυτιλιακών Εταιριών
5045/24 17-1-14 ICS-ISF/Updated Flag State Performance Table
5046/28 22-1-14 Καταμέτρηση πλοίων με ξένη σημαία σύμφωνα με ΚΥΑ ΠΟΛ 1041 (ΦΕΚ Β΄ 550)
5047/30 22-1-14 Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης
5048/37 23-1-14 Δημοσίευση ΚΥΑ αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013
5049/38 23-1-14 Καθορισμός εξεταστικής περιόδου έτους 2014 για την απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων ΕΝ και Πρακτικών Ηλεκτρολόγων ΕΝ
5050/51 28-1-14 ΕΕ/Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν
5051/59 28-1-14 Εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (Maritime Labour Convention, 2006) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organisation)
5052/60 28-1-14 Συμμόρφωση με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, μη υπόχρεων σε πίστωση μελών
5053/61 28-1-14 Διαδικασία τροποποίησης αναφορών στο εθνικό σύστημα SafeSeaNet
5054/63 28-1-14 Ενημέρωση για κατάσταση στη Λιβύη / Κατάληψη Εξαγωγικών Λιμένων Πετρελαίου Κυρηναϊκής
5055/72 20-2-14 Κλίμακες πλοηγών – Μη συμβατές ρυθμίσεις ασφάλισης αυτών
5056/149 20-2-14 Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης» του Επιχειρηματικού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»
5057/182 20-2-14 Εγκατάσταση και προδιαγραφές Συστήματος Ειδοποίησης Φυλακής Γέφυρας (BNWAS)
5058/221 7-3-14 Πιστοποιητικά ασφάλειας (SECURITY) κατά STCW/78 όπως ισχύει
5059 11-3-14 Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 19η ή 26η Μαρτίου 2014
5060/192 17-3-14 Μόνιμη εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τιε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου
5061 20-3-14 Σύγκληση Ετήσιας Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 26η Μαρτίου 2014
5062 27-3-14 Γενική Συνέλευση ΕΕΝΜΑ – Ομιλία Προέδρου
5063/276 7-4-14 Επαναλειτουργία Μικρής Πλωτής Δεξαμενής Περάματος
5064/298 16-4-14 Επικαιροποίηση των στοιχείων επαφής με το γραφείο “SAFESEANET”
5065/290 17-4-14 Μέτρα αποφυγής και πάταξης περιστατικών διαφθοράς λιμενικών υπαλλήλων της Διώρυγας του Σουέζ
5066/300 17-4-14 Επαναλειτουργία Μεγάλης Πλωτής Δεξαμενής Περάματος
5067/321 2-5-14 Ψηφοφορία Ελλήνων ναυτικών κατά τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014
5068/332 2-5-14 Επικαιροποίηση των στοιχείων επαφής με το γραφείο “SafeSeaNet”
5069/348 6-5-14 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών Μαΐου 2014
5070/357 16-5-14 Καταμέτρηση πλοίων με ξένη σημαία σύμφωνα με ΚΥΑ ΠΟΛ 1041 (ΦΕΚ Β 550) – Τελικές βεβαιώσεις
5071/331 16-5-14 ΙΜΟ-Τροποποίηση στη ΔΣ MARPOL για το χρόνο συμμόρφωσης των μηχανών νέων πλοίων με το πρότυπο ΝΟx Tier III
5072/374 9-5-14 ΚΕΕΛΠΝΟ – Οδηγίες αναφορικά με νέο στέλεχος Κοροναϊού
5073/381 20-5-14 Παιδικές κατασκηνώσεις θέρους 2014
5074/416 3-6-14 Διαβίβαση εγκυκλίου επιστολής γραμματείας Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
5075/417/418 3-6-14 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013 και

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1022/17-1-14 (ΦΕΚ 179 Β) “Υποβολή καταστάσεων φορολογιών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών”, όπως ισχύει

5076/431 12-6-14 Απαλλαγή των ναυτιλιακών εταιριών του ν. 27/1975 από το τέλος επιτηδεύματος του αρ. 31 του ν. 3986/2011
5077/462 26-6-14 US Coast Guard (USCG) / Προϋποθέσεις κατάπλου πλοίων στις ΗΠΑ, που προηγουμένως έχουν προσεγγίσει σε λιμένες της Νιγηρίας
5078/463 26-6-15 ΥΝΑ – USCG/QUAALSHIP 21
5079/452 30-6-15 Port State Control – Caribbean MOU / Στοχευμένη Εκστρατεία Ελέγχου των Συστημάτων Πυρασφάλειας (Fire Safety Systems Arrangements) των πλοίων
5080/472 3-7-14 Απόδοση Κρατών Σημαίας και Αναγνωρισμένων Οργανισμών για το έτος 2013, σύμφωνα με την Γραμματεία του Paris MoU
5081/475 3-7-14 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής
5082/484 3-7-14 Πομποδέκτης VHF/DSC CLASS D “RADIO OCEAN RO-4700”
5083/487 29-7-14 ICS/SOLAS III/1-7: Ανάκτηση ανθρώπων από τη θάλασσα
5084/488 31-7-14 Πιστοποιητικά DNV, GL και DNV-GL
5085/493 31-7-14 Ανάκληση εκκαθαριδτιριών αρχών ραδιοεπικοινωνιακών λογαριασμών εμπορικών πλοίων με κωδικούς αναγνώρισης (ΑAIC) GR02 και GB11
5086/509 31-7-14 Ουκρανία – Περιοριστικά μέτρα για την εισαγωγή στην ΕΕ αγαθών προέλευσης Κριμαίας ή Σεβαστούπολης και την παροχή αμέσως ή εμμέσως χρηματοδότησης ή υπηρεσιών ασφάλισης ή αντασφάλισης
5087/511 31-7-14 ΙΜΟ – Καθιέρωση νέων συστημάτων διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας και ζωνών παράκτιας κυκλοφορίας στα χωρικά ύδατα του Παναμά
5088/547/548 5-8-14 Αποδοχή Τροποποιήσεων  της ΔΣ MARPOL 73/78
5089/549 5-8-14 USCG/Non – Tank Vessel Response Plans
5090/550 5-8-14 ΕΕ/ Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν
5091/552 5-8-14 ΗΠΑ / USCG – Διευκρινίσεις του ICS για την παράταση εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος
5092/554 5-8-14 Εισφορές Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν. (ΤΠΚΠΕΝ)
5093/555 5-8-14 Port State Control – Paris MOU and Tokyo MOU / Στοχευμένη Εκστρατεία Ελέγχου των Ωρών Ανάπαυσης του Πληρώματος (STCW 2010) των πλοίων
5094/556 5-8-14 ΕΕ / Ουκρανία – Ενίσχυση περιοριστικών μέτρων προς ανταπόκριση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης
5095/547 6-8-14 Τέλη χαρτοσήμου πιστοποιητικών ελληνικών πλοίων που εκδίδονται Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς (νηογνώμονες)
5096/557 6-8-14 Λιβύη / Προσέγγιση πλοίων σε λιμένες εξαγωγής πετρελαίου
5097/561 6-8-14 ΕΕ/Ρωσία – Περιοριστικά μέτρα σε ανταπόκριση ενεργειών της Ρωσίας, που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία
5098/568 7-8-14 Εξάπλωση αιμορραγικού ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική
5099/568 7-8-14 Τέλη χαρτοσήμου πιστοποιητικών ελληνικών πλοίων που εκδίδονται από Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς (νηογνώμονες)7-8-14
5100 28-8-14 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας της Απογραφής πλοίων και πληρωμάτων (ναυτεργατικού δυναμικού) και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων για το έτος 2014
5101/631/632 28-8-14 (α) Χρεώσεις τελών καταλοίπων πλοίων στο θαλάσσιο αγκυροβόλιο Πειραιά και

(β) Ηλεκτρονική πληρωμή τελών υγρών αποβλήτων πλοίων

5102/572/573 28-8-14 Αποδοχή τροποποιήσεων της ΔΣ MARPOL 73/78
5103/577 2-9-14 ΗΠΑ – Ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς μη διαθεσιμότητας καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο για την ECA της Βορείου Αμερικής
5104/581 2-9-14 Λιβύη / Απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ
5105/588 4-9-14 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρ. 43 του ν.4174/2013 (Α΄170) όπως ισχύει
5106/588 4-9-15 Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIC) ως προς τον Έλεγχο των Ωρών Ανάπαυσης σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 78 (STCW Hours of Rest)
5107/593 4-9-14 Διευκρινήσεις – Οδηγίες της Γραμματείας του Paris MoU σχετικά με τους μηχανισμούς απελευθέρωσης – ανάκτησης των σωσίβιων λέμβων των πλοίων
5108/609 4-9-14 Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρ. 100 του ν. 4172/2013»
5109/655 4-9-14 Δημοσίευση Υ.Α, “Πειθαρχική διαδικασία & διερεύνηση ασθενειών-τραυματισμών ναυτικών επί πλοίων”
5110/608 5-9-14 ΥΝΑ / Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/33/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο των ναυτιλιακών καυσίμων
5111/624 5-9-14 Εξελίξεις στην περιοχή της Κριμαίας – Διαβίβαση Ρηματικής Διακοίνωσης της Πρεσβείας της Ουκρανίας και Νομοθεσίας της Ε.Ε. (Επιβολή Περιοριστικών Μέτρων)
5112/635 5-9-14 Καταμέτρηση και πιστοποίηση της ολικής χωρητικότητας (GT) πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού καθώς και αυτών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969 (Δ.Σ.Χ.’69)
5113/644 5-9-14 ΗΠΑ / USCG – Επικαιροποιημένη οδηγία προς επιθεωρητές και αξιωματικούς της Αρχής του Λιμένα για την διαπίστωση συμμόρφωσης προς το Vessel General Permit (VGP) της Environmental Protection Agency (EPA)
5114/645 5-9-14 ΗΠΑ – Κανονισμοί του California Air Resources Board (CARB) για τα ναυτιλιακά καύσιμα στην ζώνη ελέγχου της Πολιτείας της Καλιφόρνια και σε λιμάνια της
5115/647 5-9-14 ΙΜΟ/ΔΣ SOLAS III/17-1 “Ανάκτηση ανθρώπων από τη θάλασσα”
5116/652 5-9-14 Διαβίβαση επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών συστήματος SafeSeaNet στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΔ 81/2014
5117/755 15-10-14 Υ.Ο.- Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 42 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α)  “Δήλωση απόδοσης οικειοθελούς παροχής της ναυτιλιακής κοινότητας”
5118/745 22-10-14 Διευκρινήσεις – Οδηγίες της Γραμματείας του Paris MoU σχετικά με τις τροποποιήσεις του κώδικα IBC/BCH για τα πιστοποιητικά Fitness and Noxious Liquid substances
5120/773 22-10-14 ICS/Δημιουργία ιστοτόπου για τον ιό Έμπολα
5121/777 22-10-14 Βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των μελών πληρώματος του πλοίου από τον πλοίαρχο
5122/809 4-11-14 Δημοσίευση ΠΔ 141/2014 – (απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας)
5123/774 11-11-14 ΥΝΑ/ΚΕΕΠ – Μητρώα συνεργείων επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδιών πλοίων (Π.Σ.Σ.) και ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης (M.E.S)
5124/776 11-11-14 ΕΕ / Ενημερωτική Ημερίδα για “Connecting Europe Facility” (CEF) – “Motorways of the Seas» (MoS)”
5125/779 11-11-14 ΕΕ / Χρηματοδότηση προς αναβάθμιση πλοίων – Υποβολή Προτάσεων
5126/780 11-11-14 Μεταφορά στρατιωτικού υλικού από Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα
5127/827 11-11-14 Ενίσχυση μέτρων πρόληψης και ασφάλειας στο Λιμένα του Πειραιά έναντι της νόσου Έμπολα
5128/829 11-11-14 Εξελίξεις στην περιοχή της Κριμαίας – Διαβίβαση Ρηματικών Διακοινώσεων Ουκρανίας – Παραβίαση καθεστώτος κυρώσεων έναντι Κριμαίας λόγω ελλιμενισμού πλοίων
5129/835 12-11-14 ΥΝΑ/Διευκρινήσεις – Οδηγίες της Γραμματείας του Paris MoU σχετικά με τις τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα IBC/BCH για τα πιστοποιητικά Fitness & Noxious Liquid substances
5130/836 12-11-14 Οδηγίες της Γραμματείας του Paris MoU προς τους επιθεωρητές και τους πλοιάρχους σχετικά με τις απαιτήσεις για χρήση καυσίμου περιεκτικότητας 0,1% σε θείο στις SECAs μετά την 1-1-2015
5131/837 12-11-14 Αιμορραγικός ιός Έμπολα
5132/680 12-11-14 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ελάχιστο Επίπεδο Εκπαίδευσης των ναυτικών στο Εθνικό Δίκτυο
5133/839 13-11-14 Αιμορραγικός ιός Έμπολα
5134/843 13-11-14 EE / Frontex / Κοινή Επιχείρηση Τρίτων – Μετανάστευση από τη Μεσόγειο θάλασσα
5135/851 18-11-14 ΥΝΑ – Διοργάνωση Συνάντησης Εργασίας σε θέματα Λιμενικού Ελέγχου (Port State Control)
5136/704 2-12-14 Πειθαρχική διαδικασία και διερεύνηση ασθενειών-τραυματισμών ναυτικών επί πλοίων
5137/708 2-12-14 US Coast Guard (USCG) / Προϋποθέσεις κατάπλου πλοίων στις ΗΠΑ, που  προηγουμένως έχουν προσεγγίσει σε λιμένες της Καμπότζης
5138/713 2-12-14 Λειτουργία “Γραφείου Εξυπηρέτησης Νηολόγησης Πλοίων (Άρθρο 13 Ν.Δ. 2687/53)” κατ’ εφαρμογή Π.Δ. 103/2014
5139/722 2-12-14 Αναθεωρημένες Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πειρατείας στον Κόλπο της Γουινέας
5140/869 2-12-14 Οδηγίες σχετικά με την εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής από το περιβάλλον του τελωνείου
5141/871 2-12-14 Paris MOU – Δελτίο Τύπου
5142/910 30-12-14 Καθορισμός εξεταστικών περιόδων έτους 2015 για την απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας ειδικότητας εκτός Δ.Σ STCW
5143/927 30-12-14 Τροποποίηση της αριθ. ΚΥΑ 3627. 11/10/13/28.8.2013 (ΦΕΚ 2285Β/13.9.2013), που αφορά στην επιδότηση πρακτικής άσκησης πρωτοετών σπουδαστών των ακαδημαϊκών ετών 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
5144/928 30-12-14 ΕΕ/ Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν
 Για το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της ΕΕΝΜΑ.