Συμφωνία ΕΕΝΜΑ – RINA

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΕΕΝΜΑ- RINA

logo_rinaΗ ΕΕΝΜΑ στο πλαίσιο των συνεργασιών της με φορείς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τα  μέλη της προχώρησε στη διαμόρφωση ειδικής συμφωνίας με τον RINA.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ, κ Χαράλαμπος Σημαντώνης υπέγραψε στις 19.03.2014 ειδική τιμολογιακή συμφωνία με τον κ. Σπύρο Ζολώτα, Area Manager του RINA σε Ελλάδα και Κύπρο. Η συμφωνία αφορά αποκλειστικά στα μέλη της Ένωσης και περιλαμβάνει προνομιακή τιμολόγηση καθώς και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών.

Στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση των σχέσεων και η καλύτερη συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα σχετικά με τους κανονισμούς ένταξης πλοίων στη κλάση του RINA, τη προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την εκπαίδευση του ανθρώπινου προσωπικού σχετικά με την ασφάλεια, διεθνείς συμβάσεις και κώδικες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία της Ένωσης στο info@shortsea.gr