Καθορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων και της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών και ελεγκτών των τοπικών κλιμακίων Επιθεώρησης πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.)

Στο ellada-nautilia naftemporikiΦΕΚ 2284Β/11-6-19, δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 2070.0/42487 που αναφέρεται στο θέμα.

Με τις διατάξεις του Άρθρου 106 του ν. 4504/2017(Α-184) καταργήθηκε ο Κλάδος Ελέγχου πλοίου (ΚΕΠ) και περιορίστηκαν οι αρμοδιότητες του:

  • Στον έλεγχο των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων)
  • Στον έλεγχο των ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης (ISM Code)
  • Στον έλεγχο των πλοίων, στην αξιολόγηση και έγκριση ασφαλείας σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS και του Κανονισμού 725/2004/ΕΚ

Οι λοιπές αρμοδιότητες του Κλάδου (έκδοση πιστοποιητικών, επιθεωρήσεις πλοίων κλπ) μεταφέρθηκαν στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεωρήσεων Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.), που εδρεύουν στις οικείες λιμενικές αρχές, τα οποία στελεχώνονται κατάλληλα μετά την έκδοση και της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την σχετική Απόφαση στον ιστότοπο: www.et.gr, εισάγοντας στη συνέχεια τον αριθμό ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε.