Συμπερίληψη εκπροσώπου της ΕΕΝΜΑ στο Συμβούλιο Χρηστών του κάθε Οργανισμού Λιμένος Α.Ε.

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4597/28-2-19 – ΦΕΚ35Α, αντικαθίσταται η πργ 2 του άρθρου 104 του Ν. 4504/2017-4184 και ικανοποιείται το δίκαιο αίτημα της ΕΕΝΜΑ, για συμπερίληψη στο Συμβούλιο Χρηστών του κάθε Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. και ενός εκπροσώπου της, λόγω του ”trade”.

Σημειώνεται ότι στα πλοία της “shortsea” ναυτιλίας, είναι οι βασικοί «χρήστες» των Ελληνικών λιμένων, αφού συμμετέχουν ουσιαστικά στις εσωτερικές μεταφορές και επομένως, στο προαναφερθέν Συμβούλιο, αίτημα της Ένωσης ήταν να συμμετέχει με εκπρόσωπο.

Άλλωστε, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/352 (πργ 2 και 3 των άρθρων 13 και 15 αντίστοιχα), οι «χρήστες», πρέπει να εκφράζουν την γνώμη τους σε «κομβικά ζητήματα» των λιμένων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, πολιτική χρεώσεων και προσέλκυση πλοίων.