Παράταση για τα πιστοποιητικά φορτηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού

Μετά από έντονες, γραπτές και προφορικές, παρεμβάσεις της ΕΕΝΜΑ , ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων έδωσε, για έκτη φορά, παράταση μέχρι  31/03/19, για την συμμόρφωση των Φορτηγών πλοίων, που διαθέτουν πιστοποιητικά διεθνών πλόων και εκτελούν πλόες εσωτερικού.

Η παράταση αυτή θα είναι η τελευταία, αφού επίκειται νομοθετική ρύθμιση στο άρθρο 22 του Σχεδίου Νόμου, με θέμα «Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις».