Υπέρ της ανακύκλωσης πλοίων στη χώρα η ελληνική Shortsea Shipowners Association

Η πράσινη ρότα που έχει χαράξει η ναυτιλιακή βιομηχανία έφερε στο προσκήνιο, για άλλη μια φορά, τη λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης πλοίων στη χώρα μας.

Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός πλοίων της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων αλλά και της ακτοπλοΐας αναμένεται να πουληθεί για scrap μέχρι το τέλος της δεκαετίας, προκειμένου να κατασκευαστούν νέα, συμβατά με τους νέους κανονισμούς για πλοία με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα πλοία, αναζωπύρωσε τα σχέδια για δημιουργία πιστοποιημένων διαλυτηρίων στη χώρα μας. Μια υπόθεση που συζητιέται για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, χωρίς όμως κάτι το ουσιαστικό, με αποτέλεσμα τα πλοία να φεύγουν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν στη Τουρκία για διάλυση. Μια χώρα με παράδοση στις διαλύσεις πλοίων η οποία έχει πάρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από την ΕΕ.

Η Κομισιόν, όμως, με τις χρηματοδοτήσεις που δίνει για project που αφορούν τη γαλάζια οικονομία, φέρνει και πάλι στο θέμα στην επιφάνεια και στη χώρα μας. Παράγοντες της ναυτιλίας επισημαίνουν στο mononews.gr ότι, αν και εφόσον προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν μπορεί η χώρα μας σε καμία περίπτωση να συναγωνιστεί τα κέντρα της διάλυσης πλοίων που βρίσκονται στην Ασία (Ινδία – Πακιστάν – Κίνα). Ωστόσο μπορεί να δημιουργήσει ένα τζίρο και, το κυριότερο, να χρησιμοποιήσει τα ανακυκλούμενα υλικά.

Τι λένε οι εφοπλιστές

Μετά τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη, που δηλώνει ότι η χώρα μας μπορεί και έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα μερίδιο από την πίτα της βιομηχανίας ανακύκλωσης πλοίων, την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει και η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ).

 Η ΕΕΝΜΑ που συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Ομάδα Εργασίας, για την συμπλήρωση/τροποποίηση του Ν. 355/07, για την ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή και συντήρηση των πλοίων, έχει ιδιαίτερα αναφερθεί ειδικότερα στο θέμα επισημαίνοντας τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

-H χώρα μας είναι η μοναδική που δεν έχει γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διαθέτει αδειοδοτημένες μονάδες, για την διάλυση των πλοίων, που να πληρούν τις απαιτήσεις-προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 12571/13.

 -Η ΕΕΝΜΑ ζήτησε και προωθείται η άρση των νομικών θεμάτων/προβλημάτων (τροποποίηση διατάξεων άρθρου 16 και 43 Ν 3325/2005 και 4155/2013 αντίστοιχα, ώστε:

-Οι υπάρχουσες ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες να μπορούν συμπληρωματικά να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους, αλλά και νέες να αδειοδοτηθούν σχετικά και να μπορούν να δεχθούν πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας για διάλυση, προς όφελος της Εθνικής μας οικονομίας τηρούμενων των διατάξεων και κριτηρίων του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/13.

 -Να επαναξεταστεί η διάκριση σε χαμηλή, μέση ή υψηλή όχληση δηλ. πλοία για διάλυση κάτω των 25 κοχ, 25-100 κοχ και άνω των 1000 αντίστοιχα, γιατί η όποια όχληση είναι σχεδόν η ίδια, όταν μάλιστα παράλληλα επιτρέπεται να διαλύονται περισσότερα του ενός στον χώρο πλοία (μικρής ή μεσαίας όχλησης) αφού «ο θόρυβος» είναι ο ίδιος και μόνο στον χρόνο διάρκειας διάλυσης του πλοίου διαφοροποιείται.

-Να επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των συναφών μονάδων χωρίς φραγμούς και προϋποθέσεις (τώρα προϋποθέτει την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού τους ανά πενταετία σε ποσοστό μόνο 20% της υφιστάμενης ισχύος, γεγονός που περιορίζει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των οικείων μονάδων).

Σημειώνεται, ότι ο εκσυγχρονισμός των συναφών μονάδων στα πλαίσια λειτουργίας τους θα αυξήσει σημαντικά το έργο τους, προς όφελος της Τοπικής και Εθνικής οικονομίας, αλλά και περαιτέρω την απασχόληση του εργατοτεχνικού προσωπικού, και θα μετατρέψει /καταστήσει αυτές σε «Πράσινα Διαλυτήρια». Βασικός στόχος/σκοπός και του προαναφερθέντος Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Τέλος, έχει ζητηθεί από το υπουργείο Ναυτιλίας, να προβλεφθούν/προωθηθούν διαδικασίες/κριτήρια, για την διάλυση πλοίων, που είναι χωρητικότητας κάτω των 500 κοχ και δεν υπάγονται στον κανονισμό 1257/13.

 

Source: https://www.mononews.gr/business/shipping/iper-tis-anakiklosis-plion-sti-chora-i-elliniki-shortsea-shipowners-association