Οι βασικοί πυλώνες προτεραιότητας για την Ελληνική Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων

Συνάντηση με ΥπουργόΠαρουσίασε το προεδρείο της ΕΕΝΜΑ στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη

Τους βασικούς πυλώνες προτεραιότητας για την Ελληνική Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων παρουσίασε το προεδρείο της ΕΕΝΜΑ στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη.

Οι πυλώνες αφορούν στην:

· Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πλοίου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, μέσω της αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου για τις οργανικές συνθέσεις, την παροχή κινήτρων για την ανανέωση του στόλου και την προσαρμογή του εθνικού πλαισίου στις Κοινοτικές Οδηγίες.

· Βελτίωση της ελκυστικότητας του περιβάλλοντος λειτουργίας του Ελληνικού πλοίου ΝΜΑ, μέσω της αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού των διατάξεων και νομοθετημάτων που αφορούν λιμενικές και άλλες υπηρεσίες προς τα πλοία. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν:

α. στην αναμόρφωση του πλαισίου για τις πλοηγικές και ρυμουλκικές υπηρεσίες, στην ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας και τον επαναπροσδιορισμός της χωρητικότητας των υπόχρεων πλοίων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές βελτιώσεις των πλοίων,

β. στην προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία περί λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων

γ. στην μείωση το ΦΠΑ στη ναυπήγηση, επισκευή και καύσιμα και λιπαντικά

· Καλύτερη ενσωμάτωση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων-ως το θαλάσσιο τμήμα των μεταφορών- στην εθνική εφοδιαστική αλυσίδα και στα διευρωπαϊκά δίκτυα.

«Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάδειξη των διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, κυρίως λόγω του απαρχαιωμένου νομοθετικού πλαισίου, που περιλαμβάνει έως και σήμερα σε ισχύ νόμους του 1950, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής “shortsea” ναυτιλίας και δημιουργώντας προβλήματα καθημερινής δυσλειτουργίας στον κλάδο» επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ, Χαράλαμπος Σημαντώνης:

«Το Προεδρείο της ΕΕΝΜΑ, τόνισε στον Υπουργό την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου και την εναρμόνισή του με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, ώστε να υπάρξει προσέλκυση πλοίων στο Ελληνικό νηολόγιο, αύξηση απασχόλησης, καθώς και εισροή κεφαλαίων στη χώρα.

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να μελετήσει τα προβλήματα και να προωθήσει τις απαιτούμενες αλλαγές για την επίλυσή τους».

 

Source: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/nautilia/i-vasiki-pilones-protereotitas-gia-tin-elliniki-naftilia-mikron-apostaseon/