Η ΕΕΝΜΑ  στο πλαίσιο της υποστήριξης του έργου της Εταιρείας Υποστήριξης Θεραπείας Αποκατάστασης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αλθαία», διοργάνωσε και φέτος την Χριστουγεννιάτική γιορτή του ιδρύματος..

Η «Αλθαία» εστιάζει στη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας ατόμων με ψυχικές ασθένειες, η επανένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον και η υποστήριξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους.

Η ΕΕΝΜΑ θα συνεχίσει την ενεργή στήριξη της δράσης της Εταιρείας.