Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
 5419/831  3-1-19 Διαβίβαση κοινού δελτίου τύπου των Γραμματειών των Μνημονίων συνεννόησης των Παρισίων και του Τόκυο (Paris & Tokyo MoU), αναφορικά με την συμμόρφωση των πλοίων με το όριο περιεκτικότητας σε θείο των ναυτιλιακών υγρών καυσίμων
 5420  3-1-19 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας
Για το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων πατήστε εδώ.