Επέκταση της θαλάσσιας ζώνης λιμένα Ελευσίνας και Ασπροπύργου στον ομώνυμο Κόλπο-Επιβολή τέλους προσόρμισης στα πλοία

Η ΕΕΝΜΑ με επιστολή της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας επισημαίνει ότι είναι το μοναδικό λιμάνι στη Χώρα, που κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 25 του Νόμου 2753/81, επέκτεινε την θαλάσσια ζώνη του λιμένα Ελευσίνας και Ασπροπύργου, σχεδόν σε όλο το εύρος και πλάτος του ομώνυμου Κόλπου Ελευσίνας, αφούεπιτρπέπεται η επέκταση του λιμένα πέραν των 500 μέτρων, εάν τα νερά είναι αβαθή μέχρι το ισοβαθές των 30 μέτρων.

Αποτέλεσμα, κάθε πλοίο που αγκυροβολεί στην επίμαχη περιοχή, ανάλογα με το μήκος του, καλείται να καταβάλει το τέλος «προσόρμισης», το οποίο μάλιστα δυσανάλογα και υπέρμετρα αυξάνεται μετά το διήμερο.

Ζητείται από την ΕΕΝΜΑ, να παραπεμφθεί το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, προκειμένου να εξετάσει την άρση επιβολής του απαράδεκτου, εξωπραγματικού, καταχρηστικού και μη ανταποδοτικού αυτού τέλους, που την δύσκολη αυτή περίοδο, επιβαρύνει επιπρόσθετα τα πλοία και αποτελεί αντικίνητρο κατάπλου στην επίμαχη περιοχή.