Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
5038/914 13-1-14 ΕΕ/Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων ανάληψης δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον, που θα υποβοηθήσουν την ανάπτυξη των «Θαλασσίων Διαδρόμων» (Motorways of the Sea – MoS)
5039/917 14-1-14 ΕΕ/Τροποποίηση της Οδηγίας 96/98 για τον Ναυτικό Εξοπλισμό
5040/918 14-1-14 Γνωστοποίηση αριθμού λογαριασμού ΚΝΕ για το έτος 2013
5041/919 17-1-14 Εφαρμογή Διεθνούς Σύμβασης για την Αστική Ευθύνη για Ζημία Ρύπανσης από Πετρέλαιο Κίνησης (BUNKERS 2001)
5042/923 17-1-14 Tokyo MoU/Εφαρμογή του Νέου Καθεστώτος Επιθεωρήσεων (NIR)
5043/22 17-1-14 Πιστοποίηση Μέρους ΙΙ της Δήλωσης Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας
5044/23 17-1-14 Υποβολή Ετήσιων Στοιχείων Δραστηριότητας Αλλοδαπών / Ναυτιλιακών Εταιριών
5045/24 17-1-14 ICS-ISF/Updated Flag State Performance Table
5046/28 22-1-14 Καταμέτρηση πλοίων με ξένη σημαία σύμφωνα με ΚΥΑ ΠΟΛ 1041 (ΦΕΚ Β΄ 550)
5047/30 22-1-14 Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης
5048/37 23-1-14 Δημοσίευση ΚΥΑ αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013
5049/38 23-1-14 Καθορισμός εξεταστικής περιόδου έτους 2014 για την απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων ΕΝ και Πρακτικών Ηλεκτρολόγων ΕΝ
5050/51 28-1-14 ΕΕ/Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν
5051/59 28-1-14 Εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (Maritime Labour Convention, 2006) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organisation)
5052/60 28-1-14 Συμμόρφωση με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, μη υπόχρεων σε πίστωση μελών
5053/61 28-1-14 Διαδικασία τροποποίησης αναφορών στο εθνικό σύστημα SafeSeaNet
5054/63 28-1-14 Ενημέρωση για κατάσταση στη Λιβύη / Κατάληψη Εξαγωγικών Λιμένων Πετρελαίου Κυρηναϊκής
5055/72 20-2-14 Κλίμακες πλοηγών – Μη συμβατές ρυθμίσεις ασφάλισης αυτών
5056/149 20-2-14 Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης» του Επιχειρηματικού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»
5057/182 20-2-14 Εγκατάσταση και προδιαγραφές Συστήματος Ειδοποίησης Φυλακής Γέφυρας (BNWAS)
5058/221 7-3-14 Πιστοποιητικά ασφάλειας (SECURITY) κατά STCW/78 όπως ισχύει
5059 11-3-14 Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 19η ή 26η Μαρτίου 2014
5060/192 17-3-14 Μόνιμη εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τιε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου
5061 20-3-14 Σύγκληση Ετήσιας Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 26η Μαρτίου 2014
5062 27-3-14 Γενική Συνέλευση ΕΕΝΜΑ – Ομιλία Προέδρου
5063/276 7-4-14 Επαναλειτουργία Μικρής Πλωτής Δεξαμενής Περάματος
5064/298 16-4-14 Επικαιροποίηση των στοιχείων επαφής με το γραφείο “SAFESEANET”
5065/290 17-4-14 Μέτρα αποφυγής και πάταξης περιστατικών διαφθοράς λιμενικών υπαλλήλων της Διώρυγας του Σουέζ
5066/300 17-4-14 Επαναλειτουργία Μεγάλης Πλωτής Δεξαμενής Περάματος
5067/321 2-5-14 Ψηφοφορία Ελλήνων ναυτικών κατά τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014
5068/332 2-5-14 Επικαιροποίηση των στοιχείων επαφής με το γραφείο “SafeSeaNet”
5069/348 6-5-14 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών Μαΐου 2014
5070/357 16-5-14 Καταμέτρηση πλοίων με ξένη σημαία σύμφωνα με ΚΥΑ ΠΟΛ 1041 (ΦΕΚ Β 550) – Τελικές βεβαιώσεις
5071/331 16-5-14 ΙΜΟ-Τροποποίηση στη ΔΣ MARPOL για το χρόνο συμμόρφωσης των μηχανών νέων πλοίων με το πρότυπο ΝΟx Tier III
5072/374 9-5-14 ΚΕΕΛΠΝΟ – Οδηγίες αναφορικά με νέο στέλεχος Κοροναϊού
5073/381 20-5-14 Παιδικές κατασκηνώσεις θέρους 2014
5074/416 3-6-14 Διαβίβαση εγκυκλίου επιστολής γραμματείας Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
5075/417/418 3-6-14 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013 καιΤροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1022/17-1-14 (ΦΕΚ 179 Β) “Υποβολή καταστάσεων φορολογιών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών”, όπως ισχύει
 Για το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της ΕΕΝΜΑ.