Τα πρόστιμα «τιμωρούν» το πλοίο και όχι τον προμηθευτή καυσίμων. Η Ε.Ε. στο θέμα ρύπων στρέφεται κατά του χρήστη κι όχι του παραγωγού, σύμφωνα με την ECSA

ploia-pontoporos-ekpompes-ruponΤο κάρο μπροστά από το άλογο φαίνεται να βάζουν στις Βρυξέλλες, καθώς προτείνουν πρότυπα εκπομπών άνθρακα ανά πλοίο, το οποίο και θα κληθεί να πληρώνει «πρόστιμο» όταν ξεπερνά κάποια όρια, ενώ είναι δεδομένη η ποιότητα των καυσίμων που χρησιμοποιεί.

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούν τα πλοία είναι συγκεκριμένης περιεκτικότητας σε άνθρακα και δεν γίνεται εύκολα κατανοητό από τη ναυτιλιακή κοινότητα γιατί η Ε.Ε. είναι έτοιμη να «τιμωρήσει» το πλοίο, δηλαδή τον χρήστη, και όχι τον παραγωγό και προμηθευτή των καυσίμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απευθυνθεί στους προμηθευτές καυσίμων με συγκεκριμένους επιμέρους στόχους για τη διάθεση καυσίμων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα για τη ναυτιλία και για πολλαπλασιασμό της χρήσης καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ECSA, η ένωση των εφοπλιστικών φορέων των χωρών μελών της Ε.Ε.

Όπως αναφέρουν ναυτιλιακοί κύκλοι, η διεύθυνση μεταφορών της Ε.Ε. φαίνεται να «επενδύει» πολύ στη χρήση βιοκαυσίμων από τη ναυτιλία, τα οποία όμως είναι πανάκριβα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ αμφισβητείται και η επαρκής διαθεσιμότητά τους.

Επίσης οι ίδιοι κύκλοι υπενθυμίζουν τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε στο παρελθόν στη παραγωγή γεωργικών προϊόντων στην Ε.Ε. η ένταση της καλλιέργειας φυτών για τη παραγωγή βιοκαυσίμων.

Όπως και να έχει, πάντως, μια απαίτηση για ένα πρότυπο στις εκπομπές καυσίμων που απευθύνεται στα πλοία αντί για τους προμηθευτές, όπως λίγο-πολύ προβλέπει η πρόταση του FuelEU Maritime, θα κινδύνευε να αποτύχει αναφορικά με τον στόχο μείωσης τωνεκπομπών και είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, τονίζει η ECSA.

Σφαιρική προσέγγιση

Μια σφαιρική προσέγγιση του όλου θέματος των εκπομπών CO2 από τα πλοία θα πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των πολιτικών της Ε.Ε., σύμφωνα με τους εφοπλιστές, οι οποίοι προειδοποιούν για μία ακόμη φορά ότι τυχόν περιφερειακά μέτρα ενδέχεται να υπονομεύσουν τις διεθνείς διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Δεδομένου ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει δεσμευτεί πλήρως για την απαλλαγή από τον άνθρακα, η επιτυχία εξαρτάται κυρίως από την εισαγωγή μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, ασφαλών και ευρέως διαθέσιμων εναλλακτικών καυσίμων, τα οποία όμως δεν υπάρχουν ακόμη, σημειώνει η ECSA, η οποία καταθέτει και μια διπλή πρόταση:

  • Τη δημιουργία ενός ταμείου στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων που βασίζονται στην αγορά (Market Based Measure-MBM) το οποίο θα χρηματοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης για να γεφυρωθεί το χάσμα τιμών μεταξύ νέων και των συμβατικών καυσίμων,
  • Την παροχή κινήτρων και την απαίτηση στους προμηθευτές καυσίμων να συμπεριλάβουν ένα ορισμένο ποσοστό καυσίμων χαμηλού και μηδενικού άνθρακα στην παραγωγή τους, με βάση και την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED)

Κίνητρα και απαιτήσεις

Η εισαγωγή των κατάλληλων κινήτρων και απαιτήσεων για τους προμηθευτές καυσίμων προκειμένου να καταστούν διαθέσιμα στην αγορά καύσιμα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή του ναυτιλιακού κλάδου από τις εκπομπές άνθρακα. Το δίλημμα της κότας και του αυγού μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την εισαγωγή κατάλληλων απαιτήσεων για τους προμηθευτές καυσίμων. Ένα fund θα μπορούσε να υποστηρίξει την απορρόφηση αυτών των καυσίμων, μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη διοικητική επιβάρυνση για τον κλάδο και θα διασφαλίζει ότι όλα τα έσοδα θα επενδύονται στην ενεργειακή του μετάβαση, δήλωσε ο Μάρτιν Ντόρσμαν, γενικός γραμματέας της ECSA.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα πρότυπο καυσίμων πρέπει να προσανατολίζεται προς τους προμηθευτές καυσίμων και όχι προς τα πλοία, τα οποία είναι απλοί χρήστες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της επικείμενης πρότασης FuelEU Maritime. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αν το FuelEU Maritime προωθήσει ένα πρότυπο καυσίμων ως απαίτηση για τα πλοία. Ένα τέτοιο μέτρο θα διαταράξει σοβαρά την αγορά καυσίμων και θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί, κατέληξε ο γενικός γραμματέας της ECSA.

Source: https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1693186/ta-prostima-timoroun-to-ploio-kai-oxi-ton-promitheuti-kausimon