Συνάντηση με την Υφυπουργό Βιομηχανίας κα Θεοδώρα Τζάκρη

20160714_125130

Την Πέμπτη 14/07/2016 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συνάντηση της Υφυπουργού Βιομηχανίας κας Θεοδώρας Τζάκρη και των κ. Χαράλαμπου Σημαντώνη, Προέδρου ΕΕΝΜΑ, κ. Μιχάλη Σακέλλη, Προέδρου ΣΕΕΝ και του Δρ. Παναγιώτη Ζαχαριουδάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Europa Venture Ltd.

 Η κα Τζάκρη ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις του Europa Ship Plan και τη συμπερίληψη της ελληνικής πρότασης στο Λεπτομερές Σχέδιο Εφαρμογής των Motorways of the Sea. Η συζήτηση εστίασε στις εναλλακτικές προτάσεις και μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν προκειμένου να ενισχυθεί η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Europa Ship Plan.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποτιμήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του εγχώριου ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, ενώ έμφαση δόθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά και τα διαχρονικά προβλήματα τα οποία οδήγησαν στην παρακμή του κλάδου. Οι πρόεδροι των Ενώσεων διατύπωσαν την άποψη ότι οι πλοιοκτήτες ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, οι οποίοι συμμετέχουν στο Europa Ship Plan, θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις ναυπηγήσεις τους σε ελληνικά ναυπηγεία. Ωστόσο, τονίστηκε ότι εκτός των ανταγωνιστικών τιμών, σημαντικό ρόλο στη τελική επιλογή του ναυπηγείου, παίζει τόσο το εργασιακό, όσο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ναυπηγείων.

Ο Δρ. Ζαχαριουδάκης επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων σχετικά με την περιβαλλοντική αναβάθμιση των πλοίων, κατά τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ειδικά του Βορρά και προτάθηκε η δημιουργία ενός Κρατικού Φορέα που θα εξασφαλίζει την έκδοση refund guarantees από τα ελληνικά ναυπηγεία, σε περίπτωση που αυτά δεν δύναται.

Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκε η άποψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα συντονιστικό κέντρο, το οποίο θα συγκεντρώνει τις κατακερματισμένες αρμοδιότητες και σκοπό θα έχει να συντονίζει δράσεις ανάπτυξης,  να επιλύει τα νομικά και λοιπά προβλήματα  και να διερευνά εναλλακτικούς τρόπους για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των πλοίων, λαμβάνοντας υπόψη τους επερχόμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Η Υφυπουργός ανέφερε ότι ο κλάδος της ναυπηγοεπισκευής αποτελεί ένα δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, καθώς ιστορικά διέθετε και εξακολουθεί να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητο  να αξιοποιηθούν προκειμένου τα ελληνικά ναυπηγεία να γίνουν και πάλι ελκυστικά, κυρίως στους Έλληνες πλοιοκτήτες. Τέλος, τόνισε ότι η επανεκκίνηση του κλάδου αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου και στο πλαίσιο αυτό προωθούνται δράσεις και πρωτοβουλίες από τη κυβέρνηση.