Την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, συνάντηση με την Τουρκική Ένωση Πλοιοκτητών KOSDER (Association of Coaster Owners & Operators), που δραστηριοποιείται στο shortsea.

Στην συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των Πρόεδρων των Ενώσεων, κ. Χαράλαμπου Σημαντώνη και κ. Pinar Kalkavan Sesel και τα Μέλη των ΔΣ, κ. Βασίλης Τερζής, Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Έλπη Πετράκη, Β’ Αντιπρόεδρος, κ. Στράτος Τσαλαμανιός, Ταμίας, κ. Νίκος Λιάπης, Μέλος και κ. Δημήτρης Σπυριδάκης, Μέλος, από την ΕΕΝΜΑ και κ. Hakan Çendik, Αντιπρόεδρος, κ. Burak Akartas, Μέλος, από την πλευρά της KOSDER.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τρόπους συνεργασίας μεταξύ των δύο Ενώσεων, με στόχο την εφαρμογή κοινών πολιτικών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας κυρίως για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, καθώς και εμπορικών θεμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και από τις δύο Ενώσεις στην αναγκαιότητα συνεργειών, μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η εμβάθυνση των σχέσεων του Κλάδου, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην οικονομία των δύο Χωρών και στην Ευρωπαϊκή ναυτιλία, δεδομένου ότι τα πλοία των Ενώσεων δραστηριοποιούνται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.

HSSA KOSDERHSSA-KOSDER