Συμπερίληψη στην «Λευκή Λίστα» και το έτος 2019 της Ελληνικής σημαίας στα πλαίσια του Paris MOU

Η χώρα μας και το 2019, συνεχίζει να συμπεριλαμβάνεται στην «Λευκή Λίστα» (white list) του Paris MOU.

Σύμφωνα με το Annual Report, επιθεωρήθηκαν 822 Ελληνικά πλοία και μόνο 22 από αυτά κρατήθηκαν.

Οι Έλληνες Εφοπλιστές θα συνεχίσουν τις προσπάθειες, ώστε η Ελληνική σημαία να παραμείνει στη λίστα αυτή και για το τρέχον έτος.