ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ και ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΠΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Μετά από πρόταση της ΕΕΝΜΑ, που συμμετέχει δια εκπροσώπου της στις εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, για τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (όροι, προϋποθέσεις) ( Ν 3551/07 – ΦΕΚ Α76), απεφασίστηκε ομόφωνα :

  1. Η διεύρυνση των συναφών εργασιών για τα πλοία λοιπών κατηγοριών (Φ/Γ – Δ/Ξ κλπ) και
  2. Η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών αυτών σε όλα τα αγκυροβόλια της Χώρας.

Οι εργασίες στο αγκυροβόλιο Πειραιά και Ελευσίνας καθορίζοντο με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 2009, (8312.23Β/11/09/13-5-09) ως αυτή τροποποιήθηκε  ήταν πολύ περιορισμένες, αφού αντιμετώπιζε μόνο περιπτώσεις εργασιών εκτάκτων αναγκών, ζημιάς και βλάβης αλλά και επισκευής, συντήρησης και επιθεώρησης ηλεκτρομηχανικού τομέα.

Συγκεκριμένα:

 Η διεύρυνση αφορά τις ακόλουθες εργασίες

  • Εκτέλεση εργασιών λόγω, έκτακτης ζημιάς ή βλάβης και λόγω, ανειλημμένων υποχρεώσεων
  • Εκτέλεση εργασιών επισκευής – συντήρησης και επιθεώρησης απαραίτητων για την διατήρηση αξιοπλοΐας του πλοίου
  • Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης για την ασφαλή αυτοδύναμη ή με ρυμούλκηση μεταφορά πλοίου σε χώρο Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή Ζώνης
  • Εκτέλεση ειδικών εργασιών, για φορτοεκφορτώσεις ειδικών φορτίων (π.χ. τσιμέντου) με βεβαίωση από παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα.

Με την διεύρυνση των συναφών εργασιών, εκτιμάται, ότι ικανός αριθμός πλοίων, που καταπλέει στα Ελληνικά αγκυροβόλια θα εκτελούνται, προς όφελος των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων, του εργατοτεχνικού προσωπικού, αλλά και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα.

Η Απόφαση αυτή, θα προωθηθεί στους συναρμόδιους Υπουργούς (Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), για υπογραφή και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Είναι βέβαιο, ότι σύντομα θα τεθεί σε ισχύ, και τα θετικά οφέλη που προαναφέρθηκαν αναμφίβολα θα είναι σημαντικά.

Επιπλέον ολοκληρώθηκε και η επεξεργασία για την εφαρμογή ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών ναυπήγησης/επισκευής/μετασκευής και συντήρησης πλοίων από τις Λιμενικές Αρχές, γεγονός που θα συμβάλλει σημαντικά στην μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών