Πρώτο ικανοποιητικό βήμα για την κάλυψη θέσεων πλοηγών

Η ΕΕΝΜΑ εκφράζει την ικανοποίηση της για την απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας ΥΝΝΠ για τη κάλυψη των πρώτων δώδεκα κενών Οργανικών Θέσεων Πλοηγών στους  Πλοηγικούς  Σταθμούς  Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Λαυρίου.13

Η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της πλοηγικής υπηρεσίας αποτελεί πάγιο αίτημα της ΕΕΝΜΑ, η οποία με επανειλημμένες παρεμβάσεις της, προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ΥΝΝΠ είχε αναδείξει το θέμα της έλλειψης πλοηγών και των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις υπέρμετρες καθυστερήσεις τόσο στα πλοία όσο και στους ναυλωτές.

Ευελπιστούμε ότι η ενέργεια αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των καθυστερήσεων και την εξομάλυνση των φαινομένων συμφόρησης που παρατηρούνται στα κύρια λιμάνια της χώρας. Ωστόσο για την συνολική αντιμετώπιση του θέματος είναι αναγκαίο να καλυφθούν και οι αντίστοιχες κενές θέσεις σε άλλα περιφερειακά λιμάνια με σημαντική κίνηση όπως αυτά της Πάτρας, του Βόλου και της Χαλκίδας.