Στις 19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Γκστάαντ της Πολωνίας το Διεθνές Σεμινάριο “Joint cooperation inside the EU”,  το οποίο διοργάνωσε η Πολωνική Πλατφόρμα (Polish LNG Platform)  για τη προώθηση του LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο.

Το σεμινάριο φιλοξένησε ο DNV GL Poland και  συμμετείχαν εκπρόσωποι συνεργατικών φορέων προώθησης του ναυτιλιακού ΥΦΑ από την Δανία (Go LNG Denmark) τη Λιθουανία (Baltic LNG Cluster & Lithuanian LNG Platform) και την Ελλάδα (Marine LNG Network) καθώς και εκπρόσωποι από τον Οργανισμό Λιμένων της Βαλτικής και τις Πρεσβείες Νορβηγίας, Καναδά και Αμερικής.

Το σεμινάριο εστίασε στους παράγοντες που υποστηρίζουν τη χρήση του ΥΦΑ καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επαρκές δίκτυο υποδομών ανεφοδιασμού.

Ο Δρ. Νικόλαος Λιάπης, μέλος Δ.Σ. ΕΕΝΜΑ και επικεφαλής του Marine LNG Network, της Ελληνικής Πλατφόρμας Συνεργασίας για τη προώθηση του ΥΦΑ, στη παρέμβαση του αναφέρθηκε στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και στις επιπτώσεις αυτών στις αποφάσεις των πλοιοκτητών για την ανανέωση του στόλου, εστιάζοντας στα πλοία της shortsea ναυτιλίας, τα οποία συγκριτικά είναι και μεγαλύτερης ηλικίας.

Περαιτέρω ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Λιμένων της Βαλτικής αναφέρθηκε στο δίκτυο υποδομών και σημείωσε την αναγκαιότητα υποστήριξη της χρηματοδότησης τους από χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Connecting Europe Facilities, ενώ κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν η ανάγκη υποστήριξης της κατασκευής νέων πλοίων dual fuel.

 Σημ. Το MARINE Network LNG είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ομαλή και ταχεία ενσωμάτωση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο μείγμα των ναυτιλιακών καυσίμων , στο πλαίσιο της προώθησης βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών πρόωσης.

Το MARINE Network LNG είναι μια πλατφόρμα συστηματικής συνεργασίας, η οποία φέρνει σε επαφή τους εταίρους σχετικούς με το ναυτιλιακό ΥΦΑ, όπως εφοπλιστικές ενώσεις, εταιρείες ενέργειας, νηογνώμονες, λιμενικές αρχές, ναυπηγεία, ερευνητικά κέντρα κλπ., για την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών σε θέματα ΥΦΑ.

https://www.marinelngnetwork.com/