Νομική Ρύθμιση δυνατότητας εκτέλεσης εσωτερικών πλόων από φορτηγά πλοία με διεθνή πιστοποιητικά

Σε δεκαεπτά πλοία, Μέλη της ΕΕΝΜΑ, που είχαν εφοδιαστεί με διεθνή πιστοποιητικά (SOLAS, MARPOL κλπ) που είχαν εκδώσει αναγνωρισμένοι από τη χώρα μας Οργανισμοί (Νηογνώμονες), ζητήθηκε από τον Κλάδο Ελέγχου πλοίων του ΥΝΑΠ, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων της απαρχαιωμένης νομοθεσίας (Β.Δ. 542 της 27.7/20-08-196), να τα αντικαταστήσουν με αντίστοιχα εθνικά έγγραφα, για να μπορέσουν να εκτελούν πλόες εσωτερικού.

Η ΕΕΝΜΑ προέβη σε έντονες παρεμβάσεις, γραπτές και προφορικές και το πρόβλημα, μετά από έξι συνεχείς παρατάσεις,τελικά ρυθμίστηκε οριστικά με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν 4597/28-02-19 ΦΕΚ 35Α.

Κατόπιν ανωτέρω, και τα πλοία αυτά, εφοδιασμένα με διεθνή πιστοποιητικά, θα μπορούν να εκτελούν πλόες εσωτερικού, χωρίς να απαιτείται αντικατάστασή τους με αντίστοιχα εθνικά έγγραφα.