Εξουσιοδότηση Νηογνωμόνων για την έκδοση πιστοποιητικών πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο.

Κατόπιν έντονων παρεμβάσεων ΕΕΝΜΑ, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφάσισε την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών των πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο, από εξουσιοδοτημένους Νηογνώμονες. Η σχετική απόφαση  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3294, 08/08/18, Άρθρ. 2, Πργ. 1