Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της εταιρείας SEAVEN (μέλος της ΕΕΝΜΑ), κ.κ. Στράτος και Νικόλαος Τσαλαμανιός, συνεχίζοντας τις δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, δώρισαν, τον Σεπτέμβριο του 2021, ένα αστυνομικό όχημα στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της Χαλκίδας. Η συγκεκριμένη δωρεά έχει σκοπό να στηρίξει και να αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμεναρχείου κατά την άσκηση των αστυνομικών του καθηκόντων και να υποστηρίξει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Λιμεναρχείου στην κατεύθυνση της κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας.

Limenarxeio5 editedLimenarxeio2 edited