Δημιουργία Δικτύου για την προώθηση των Συνδυασμένων Μεταφορών

IMG_1652

 

Στο πλαίσιο εδραίωσης συνεργασίας και αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, οι

  • Ελληνικό Κέντρο Προώθησης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων(SPC Greece)
  • Διεθνής Ναυτιλιακή Ένωση (ΔΝΕ)
  • Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL)

συνυπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για σχέδιο δράσης προς επίτευξη κοινών στόχων.