Επιπλέον ένα πλοίο της εταιρείας Load Line Marine, μέλους της ΕΕΝΜΑ, τo bulk carrier Charlie,  χωρητικότητας 35.139 dwt και κατασκευής 2011, έγινε αποδεκτό στο πρόγραμμα Qualship 21 της Αμερικανικής Ακτοφυλακής (USCG).

Το πλοίο έλαβε την υψηλότερη διάκριση από την Αμερικανική Ακτοφυλακή και ειδικότερα τον τίτλο «E-Zero», λόγω της «συνεχούς δέσμευσης για ασφαλείς λειτουργίες».

Οι απαιτήσεις καταλληλόλητας του προγράμματος αυτού είναι ιδιαίτερα αυστηρές και, μέχρι στιγμής, μόνο 180 πλοία από τα χιλιάδες που φτάνουν σε λιμάνια των ΗΠΑ, έχουν καταφέρει να λάβουν αυτό  το βραβείο.

Τον Φεβρουάριο του 2022, αντίστοιχη διάκριση είχε λάβει και το πλοίο Golf της Load Line Marine.