Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ Θ  Ε  Μ  Α
5463/46 22-1-20 Κρούσματα πνευμονίας από νέο στέλεχος κοροναϊού στην πόλη Wuhan, Κίνα
5464/52 28-1-20 Αποδοχή τροποποιήσεων στην Διεθνή Σύμβαση για τον έλεγχο και την διαχείριση του έρματος και των ιζημάτων που προέρχονται από τα πλοία, 2004
5465/78 3-2-20 Ενημέρωση – ενέργειες σχετικά με τα κρούσματα πνευμονίας από το νέο στέλεχος Κοροναϊού (2019-nCoV) – Διαβίβαση Οδηγιών
5466 17-2-20 Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ στις 11 ή 18 Μαρτίου 2020
5467/836 19-2-20 Απομάκρυνση από πλοία ναυτιλιακών καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη του 0,5% στα καύσιμα – Διαδικασίες και υποβολή του FONAR σε περίπτωση παραλαβής μη κανονικών ναυτιλιακών καυσίμων
5468/104 20-2-20 Ενημέρωση – ενέργειες σχετικά με τα κρούσματα πνευμονίας από το νέο στέλεχος Κοροναϊού (2019-nCoV) – Διαβίβαση Oδηγιών IMHA
5469/155 3-3-20 Ενημέρωση – ενέργειες σχετικά με την ασθένεια νέου στελέχους κορωνοϊού (COVID 2019)
5470/158 3-3-20 Εφαρμογή του Κανονισμού ΙΙΙ/20 της ΔΣ SOLAS όπως τροποποιήθηκε – Πάροχοι υπηρεσιών
5472 30-3-20 Υπαγωγή των θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών (ΚΑΔ 50.20) και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών εμπορευμάτων (ΚΑΔ 50.40) στο κατάλογο επιχειρήσεων που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
5473/224 31-3-20 Ρύθμιση ναυτιλιακών θεμάτων λόγω της πανδημίας κορωνοϊού (covid-19)
5474/233 1-4-20 Δημοσίευση νόμου 4676/2020
5475/235 2-4-20 Ρυθμίσεις θεμάτων επιθεώρησης και πιστοποίησης ελληνικών πλοίων, λόγω της πανδημίας κορωνοϊού (covid-19)
5476/239 2-4-20 Αποστολή Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
5477/240 2-4-20 Παρατάσεις πιστοποιητικών πλοίων λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19
5478/241 3-4-20 Ενημέρωση σχετικά με κρούσματα πνευμονίας και κορωναϊού – Εγκύκλιος –Επιστολή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
5479/242 3-4-20 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ναυτικών – Οδηγίες υποβολής από το ΝΑΤ σε εφαρμογή Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30/03/20 (ΦΕΚ 75 Α/30-03-20)
5481/263 10-4-20 Οδηγίες υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εργοδοτών μετά συνημμένων πινάκων ναυτικών
5482 15-4-20 Αποστολή άρθρων Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέματα ενδιαφέροντος ΥΝΑΝΠ
5483/273 15-4-20 Διόρθωση ημερομηνιών άρθρου τρίτου Δ.Σ. BWM
5484/281 16-4-20 Ενημέρωση- ενέργειες σχετικά με την ασθένεια στελέχους κορωνοϊού (COVID-19)
5485/293 27-4-20 Ενημέρωση φορέων περί της Υποβολής Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας και την καταχώρηση ακριβούς χρόνου άφιξης πλοίων υπό Ελληνική σημαία στην Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα
5486/307 5-5-20 Εγκύκλιος Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) – Ενημέρωση Φορέων και υποβολή ναυτιλιακής δήλωσης υγείας
5487/333 15-5-20 LRIT – Σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού πλοίων μακράς απόστασης – Ενημέρωση φορέων ναυτιλίας περί αλλαγής τρόπου επικοινωνίας με ΔΑΝ
5488/365 28-5-20 Επιβολή του μέτρου της κράτησης σε πλοία με Ελληνική σημαία, κατά την επιθεώρησή τους από τις Αρχές κράτους λιμένα στην αλλοδαπή για το έτος 2019 – Παροχή Στατιστικών Στοιχείων
5489 9-6-20 Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ στις 23 ή 30 Ιουνίου 2020
5490/417 26-6-20 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από Ε.Ε. (BREXIT) – Ενημερωτικό υλικό της Ε.Επιτροπής για τη προετοιμασία των Κ-Μ της ΕΕ και των ενδιαφερομένων μερών σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας
5491 26-6-20 Σύγκλιση Ετήσιας Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΝΜΑ κατά την 30η Ιουνίου 2020
5492/429 3-7-20 Παράταση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
5493/445 7-7-20 Επικαιροποίηση εγκυκλίου για ρύθμιση ναυτιλιακών θεμάτων λόγω της πανδημίας κορωνοϊού
5494/465 16-7-20  Ενημέρωση φορέων ναυτιλίας περί διασφάλισης της λειτουργικότητας συσκευών AIS και LRIT
5495/471 17-7-20  Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ
5496/492 31-7-20 Αποχώρηση Ηνωμ. Βασιλείου από ΕΕ (BREXIT) – Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής για την ετοιμότητα των Κ-Μ και των επιχειρήσεων ενόψει του τέλους της μεταβατικής περιόδου μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ
5497/499 3-8-20 Ενημέρωση Λιμενικών Αρχών και φορέων περί της υποβολής Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας
5498/502 4-8-20  Αποστολή Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τις αρμοδιότητες του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων
5499/503 5-8-20 Απογραφή Ναυτικών της 20ης Σεπτεμβρίου 2020
5500/498 8-8-20  Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (ναυτικά φυλλάδια)
5501/509 8-8-20  Δικαιολογητικά για την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των πρωτοετών σπουδαστών των ΑΕΝ επί πλοίου
5502/510 8-8-20  Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU) σχετικά με τον έλεγχο Κράτους Λιμένα (Port State Control) έτους 2019
5503/497 8-8-20 Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΠ ΑΕ, Π.Ε. Πειραιώς, Π. Αττικής
5504/547 1-9-20 Έγκριση και αποδοχή του Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για τη Στοιβασία και Έχμαση φορτίου (κώδικας CSS)
5505 8-9-20  Ανακύκλωση πλοίων – Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013, όσον αφορά στον «Κατάλογο Επικινδύνων Υλικών»
5506/560 10-9-20 Επιπρόσθετοι έλεγχοι στον τομέα διαχείρισης της ασφάλειας στο πλαίσιο εφαρμογής των Προεδρικών Διαταγμάτων 05/2015 (ΦΕΚ 4 Α’/13-01-2015), 104/2016 (ΦΕΚ 189 Α’/12-10-2016) και 118/2018 (ΦΕΚ 225 Α’/31-12-2018)
Για το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων πατήστε εδώ.