Συμφωνία ΕΕΝΜΑ – HELMEPA

Υπογραφή Συμφωνίας ΕΕΝΜΑ με HELMEPA

helmepa-logoΤην Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, σε εκδήλωση στα γραφεία της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων-ΕΕΝΜΑ, ο πρόεδρος, κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης και το διοικητικό συμβούλιο της, επέδωσαν στο γενικό διευθυντή της HELMEPA,  κ. Δημήτρη Κ. Μητσάτσο, τις αιτήσεις εγγραφής μελών της ΕΕΝΜΑ στη Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος κατόπιν της ειδικής συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο φορέων.

Η ειδική συμφωνία μεταξύ της ΕΕΝΜΑ και της Helmepa προβλέπει ειδική τιμολογιακή πολιτική για τα πλοία-μέλη της Ένωσης κάτω 5,000 κοχ καθώς και τη σύνταξη ειδικού προγράμματος που θα καλύπτει τις ανάγκες των πλοίων αυτών τόσο σε Διεθνές – Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Περαιτέρω, η συμφωνία περιλαμβάνει τη παροχή έγκαιρης ενημέρωσης προς τα μέλη για τα διεθνή και εθνικά δρώμενα καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια περιβαλλοντικής αγωγής του προσωπικού.

Η συνεργασία των δύο φορέων υλοποιείται σε μία χρονική περίοδο όπου η περιβαλλοντική απόδοση των πλοίων βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών και ευρωπαϊκών κανονισμών δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους οι οποίες δεν διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα ή πόρους, να λαμβάνουν την απαραίτητη πληροφόρηση και τεχνογνωσία προκειμένου να βελτιώσουν επιχειρησιακά την απόδοση των πλοίων τους ενώ παράλληλα θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλευτική από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό  σε περιπτώσεις ατυχήματος ή συμβάντα με πιθανή ρύπανση.

Η συμφωνία των δύο φορέων επικαιροποιεί την δέσμευση των μελών της ΕΕΝΜΑ για τη παροχή περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορικών υπηρεσιών και θέτει τις βάσεις για τη συνολική βελτίωση της απόδοσης του ελληνικού στόλου ΝΜΑ.