Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (SPC Greece), το οποίο εκπροσωπείται από την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), διοργάνωσε την Πέμπτη 13/06/2019 στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας με μεγάλη επιτυχία, την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (European Shortsea Network-ESN; Shortsea Shipping Days 2019), που πραγματοποιήθηκε για 1η φορά στην Ελλάδα

Στο συνέδριο εκτός των θεσμικών εκπροσώπων που έδωσαν χαιρετισμό , της ΕΕΝΜΑ Χ. Σημαντώνης , της ΕΕΕ Ιωάννη Ξυλά , του ΥΝΑΠ Δ. Τεμπονέρα, του ΝΕΕ Β.Λογοθέτη  , συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του  ESN κ. C. Stanca, εκπρόσωποι της DG MOVE, εκπρόσωποι των SPCs από την Ευρώπη ( Γερμανία , Νορβηγία, Πολωνία , Ιταλία , Ιρλανδία , Πορτογαλία , Μάλτα, Κροατία  και άλλοι), εκπρόσωπος της EIB , ακαδημαϊκοί, καθώς και πολυάριθμα μέλη της  ναυτιλιακής κοινότητας της Ελλάδας και της Ευρώπης

Στόχος της ετήσιας συνδιάσκεψης ήταν η αξιολόγηση των σύγχρονων προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ), όπως αυτές απορρέουν από το νέο κανονιστικό περιβάλλον και το υφιστάμενο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο καθώς και η ανάδειξη των ευκαιριών και η μεταφορά καλών πρακτικών για την ενίσχυση της απόδοσης του κλάδου και της συμβολής του στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

Η Συνδιάσκεψη 2019 εστίασε:

- στις προκλήσεις με έμφαση στις δυσκολίες προσαρμογής των πλοίων ΝΜΑ στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, στην κατάσταση του Ευρωπαϊκού στόλου, στις αιτίες που εμποδίζουν την πλήρη ενσωμάτωση της ΝΜΑ στις εφοδιαστικές αλυσίδες καθώς και σε θέματα χρηματοδότησης πράσινων πλοίων,

- σε θέματα ενέργειας και καυσίμων και την αξιολόγηση των υφιστάμενων εναλλακτικών προσαρμογής των πλοίων, την προοπτική χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA, καθώς και στη χρήση του LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο με έμφαση στην διαθεσιμότητα υποδομών και σημείων ανεφοδιασμού,

- στις τεχνολογικές  τάσεις και πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί στην σταδιακή αποδιοργάνωση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων επιχειρησιακών μοντέλων οργάνωσης και λειτουργίας των ναυτιλιακών γραφείων και των πλοίων, καθώς και σε θέματα εκπαίδευσης και στην ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων,

- στις  εξελίξεις της ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας και στις προτεραιότητες πολιτικής για την ενίσχυση της βιώσιμης και αειφόρου λειτουργίας τους, τον εξηλεκτρισμό των λιμένων, ως μέσο για την επίτευξη του στόχου για τη μείωση των εκπομπών GHG και την ανάγκη υιοθέτησης κινήτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να υιοθετηθεί ως εναλλακτική πηγή ενέργειας καθώς και  σε θέματα logistics και στον ρόλο που μπορούν να έχουν τα ελληνικά λιμάνια ως κόμβοι προσέλκυσης φορτίων και τέλος

- στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αδριατικής-Ιονίου και στις προοπτικές στρατηγικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής καθώς και σε πρωτοβουλίες με στόχο την μετατόπιση φορτίων από τις οδικές στις θαλάσσιες μεταφορές.

Κατά το χαιρετισμό του ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ κ. Χαράλαμπος  Σημαντώνης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενιαίων και εναρμονισμένων διαδικασιών καθώς και στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της ΝΜΑ, ο Γ.Γ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  κ. Διονύσης  Τεμπονέρας, εστίασε στη σημαντικότητα της ΝΜΑ στην Ελλάδα καθώς και στις ενέργειες του Υπουργείου για την υποστήριξη του κλάδου, ο εκπρόσωπος της Ε.Ε.Ε κ. Ιωάννης Ξυλάς, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο κλάδο και στη συνεργασία που χρειάζεται μεταξύ των θεσμικών φορέων και των κέντρων προώθησης, ο εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Βασίλειος Λογοθέτης, τόνισε την σπουδαιότητα της shortsea Ναυτιλίας στις Ευρωπαϊκές Θαλάσσιες μεταφορές και προς αυτή την κατεύθυνση το ΝΕΕ υποστηρίζει ένθερμα σχετικές πρωτοβουλίες. Ο Πρόεδρος ESN κ. Costel Stanca τόνισε το ρόλο του Δικτύου και των Κέντρων Προώθησης στην ενημέρωση των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας, με σκοπό τη βελτίωση του μεριδίου ΝΜΑ στο σύνολο των μεταφορικών μέσων στην Ευρώπη.

Τέλος, ο κ. Πάνος Κιρνίδης CEO PISR, αναφέρθηκε στις εξειδικευμένες υπηρεσίες του PISR στα πλοία της ΝΜΑ.

Τα κύρια συμπεράσματα αφορούσαν στα εξής:

  1. Ανάγκη διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης πολιτικής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και την ενίσχυση της συμβολής της στην συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε.
  2. Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΝΜΑ και ανάγκη εναρμόνιση των διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να διευκολύνεται το ενδο-ευρωπαϊκό θαλάσσιο εμπόριο.
  3. Αναγκαιότητα ενίσχυσης της καινοτομίας του κλάδου και αύξηση των επενδυτικών πόρων στην έρευνα προκειμένου να βελτιωθεί η επιχειρησιακή απόδοση και η περιβαλλοντική επίδοση των πλοίων ΝΜΑ.
  4. Υιοθέτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, o εξηλεκτρισμός κλπ και η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών στα ευρωπαϊκά λιμάνια.
  5. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και κινήτρων – σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο- για την μετατόπιση φορτίων από τους οδικούς άξονες στους θαλάσσιου διαδρόμους.

Στο περιθώριο της Συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης η  ετήσια συνάντηση ΕSN, η οποία αφορούσε τις μελλοντικές δράσεις του Δικτύου, στην οποία συμμετείχαν τα Κέντρα Προώθησης Γερμανίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, Κροατίας, Μάλτας και Ελλάδας.

Τa Shortsea Days πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα Ευρωπαϊκού Δικτύου ΝΜΑ, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.


Φωτογραφικό Υλικό