Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων

 

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και προτάσεων για την ενίσχυση της θαλάσσιας οικονομίας, το Μέλος Δ.Σ. κ.Αλέξης Αγγελόπουλος συμμετείχε την Δευτέρα 03/07/2017 στη «Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων», που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JEAN MONNET Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.A.Aggelopoulos_JeanMonnet

Σκοπός της διοργάνωσης ήταν οι φορείς που σχετίζονται με τη θαλάσσια πολιτική να συζητήσουν την υφιστάμενη κατάσταση μέσα από το πρίσμα των δικών τους δραστηριοτήτων και εμπειριών.

Ο κ. Αγγελόπουλος εστίασε στις δράσεις και πρωτοβουλίες της ΕΕΝΜΑ τονίζοντας ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ΝΜΑ ζουν και επιχειρούν στην Ελλάδα και συνεπώς η ΕΕΝΜΑ είναι ανοιχτή να συνεργαστεί και να υποστηρίξει τη δράση επιστημονικών και άλλων φορέων, καθώς η συνεργασία αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής ναυτιλίας σε Ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο.